تفاوت قیمت تمام شده و قیمت قطعی در پروژه های پیشفروش

تفاوت قیمت تمام شده و قیمت قطعی در پروژه های پیشفروش

اگر بدنبال پیش خرید بوده باشید مطمئنا با مقوله قرارداد ساخت روبرو شده اید و اینکه در قرارداد ساخت قیمتی که سازنده براساس هر متر مربع اعلام می کند قطعی است یا متغیر. در این مقاله قصد نگارنده براین است که موضوعات فوق را تشریح کرده و تفاوت آنها را با هم بررسی کند.

معمولا سازنده ها بر دو دسته هستند؛ شخصی یا تعاونی. سازنده شخصی معمولا قراردادش را براساس قیمت قطعی منعقد می کند. به این معنی که تمام هزینه هایش را در نظر می گیرد و قیمت تمام شده هر متر مربع را محاسبه می کند و بادرنظر گرفتن تورم تا زمان تحویل و سود خودش، قیمتی را به عنوان قرارداد ساخت اعلام کرده و طبق همان مبلغ واحدها را ساخته و تحویل می دهد. در این حالت سازنده حق ندارد حتی یک ریال بالاتر از قیمتی که اعلام کرده است، پولی دریافت کند. به هر عنوانی که باشد. او باید تمام عوامل تعیین کننده در افزایش قیمت را قبل از انعقاد قرارداد محاسبه می کرد. وقتی فروشنده و خریدار قرارداد را امضا کردند هر دو موظفند که نسبت به تعهدات خود پایبند باشند. خریدار باید در تاریخ های مقرر مبالغ تعیین شده را پرداخت کند و فروشنده یا سازنده نیز موظف است طبق تاریخ های تعیین شده پروژه را پیش برده و در نهایت با همان کیفیت و کمیتی که در قرارداد تعهد داده است، مورد قرارداد را به خریدار تحویل دهد.

و اما دسته دوم ؛ پروژه های تعاونی ساز.

معمولا تعاونی مسکن ها در یک سازمان یا ارگانی تشکیل می شوند که اعضای آن همه با هم یک وجه مشترک دارند که معمولا در تعاونی مسکن های حاضر در منطقه 22، همه همکار هستند. اتفاقی که در یک تعاونی مسکن می افتد به این صورت است که تمامی اعضای تعاونی از بین خود 5 یا 7 نفر را به عنوان هیئت مدیره انتخاب می کنند که در واقع این هیئت مدیره وظیفه پیشبرد کارهای تعاونی را انجام می دهند و از بین خود یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب کرده و طبق قانون وزارت کار حقوقی برایش درنظر می گیرند. تعاونی زمینی را خریداری کرده و عملیات ساخت را پیش می برد. سیاست تعاونی مسکن براین است که اعضا فقط قیمت تمام شده را پرداخت می کنند. یک تعاونی هرگز مبلغی را به عنوان سود و انتفاع برای خود دریافت نمی کند. در قراردادهای تعاونی ها معمولا قیمت قطعی اعلام نمی شود. هیئت مدیره مبلغی را به عنوان قیمت ساخت برآورد می کنند که همان قیمت تمام شده خالص برای هر متر مربع می باشد. حال اگر در انتهای کار قیمت تمام شده بیش از قیمت اعلام شده ی آغازین باشد، مبلغ مازاد خرج شده از اعضا به صورت مساوی دریافت می شود و برعکس اگر قیمت تمام شده کمتر از قیمت اعلام شده اولیه شد، مبلغی اضافه تر دریافت نمی شود. بنابراین در قراردادهای تعاونی مسکن های سازنده، قیمت ساخت قطعی را نمی توان اعلام کرد. شما تنها قیمت تمام شده را پرداخت می کنید.

نتیجه اینکه قیمت ساخت در قرارداد پروژه های شخصی ساز باید قطعی بوده و امکان کم یا زیاد شدن ندارد و خریدار به سازنده مبلغی به عنوان سود پرداخت می کند که آن مبلغ همان عایدی سازنده از ساخت واحدها می باشد. اما در پروژه تعاونی ساز، قیمت تمام شده قطعی نبوده و امکان تغییر دارد. خریداران تنها قیمت تمام شده را پرداخت کرده و مبلغی به عنوان سود پرداخت نمی کنند. بنابراین اگر چه پروژه های تعاونی ساز قیمت قطعی ندارند اما برای سرمایه گذاری مناسب بوده و از پروژه های شخصی ساز اقتصادی تر هستند.

 

نگارنده ؛ بزرگمهر کیانی

 

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز