قیمت اوراق وام مسکن زوجین چند ؟

قیمت اوراق وام مسکن زوجین  چند ؟

 قیمت اوراق وام مسکن زوجین  چند ؟


 


هزینه اوراق تسه در روز ۱۱ خرداد ماه وارد کانال ۱۳۰ هزار تومان شد و دوباره سیری صعودی به خود گرفت. بررسی قیمت وام مسکن در این مدت نیز نشان می دهد هزینه وام متقاضیان اکنون به کانال ۱۲۰ میلیون تومانی رسیده است.
به گزارش  املاک صدف     روند هزینه وام مسکن پس از آن که در هفته گذشته روندی نزولی پیدا کرده بود دوباره سیری صعودی به خود گرفته و به کانال ۱۳۰ هزار تومان بازگشت.

به طورکلی متقاضیان وام مسکن می توانند برای در یافت وام درجهت خرید خانه از بانک مسکن اوراق تسه خریداری کنند. این اوراق نرخ سود اسمی ۱۷.۵ درصد دارد و خریداران می توانند بر مبنای اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی آن تاسطح مشخص اوراق خریداری کنند. این سقف برای مجردان برابر با ۲۴۰ میلیون تومان و برای متاهلان معادل با ۴۸۰ میلیون تومان بوده است.

در همین رابطه آمارهای ثبت شده از روند هزینه وام مسکن در این مدت نشان می دهد قیمت کشف شده اوراق تسه در این روزهای دوباره صعودی شده است.

بررسی هزینه وام مسکن در هفته دوم خرداد ۱۴۰۱

از آن جا که متقاضیان برای دریافت وام از این طریق مجبور به خرید اوراق از بانک مسکن هستند باید معادل با تعداد اوراق خریداری خود و قیمت کشف شده ناشی از تغییرات هرضه و تقاضا در بازار وام مسکن خریداری کنند و به عبارت دیگر هزینه ای را در ابتدای به این نهاد پرداخت کنند.

این هزینه متناسب با رشد قیمت اوراق تغییر کرده و در ۱۱ خرداد ماه به ۱۳۰ هزار تومان برای هر ورق رسید. در نهایت اگر متقاضیان مجرد بخواهند سقف وام را در یافت کنند باید ۱۲۶ میلیون تومان هزینه پرداخت کرده و در صورتی که متقاضان مجرد باشند این رقم معادل با ۷۳ میلیون تومان خواهد بود

این در حالی است که در هفته قبل خود، هرینه دریافت وام برای زوجین تا ۱۱۳ میلیون تومان و برای مجرد ها تا ۶۵ میلیون تومان کاهش پیدا کرده بود.
روند صعودی نرخ سود وام مسکن در روزهای اخیر

جدا از هزینه ای که متقاضیان در ابتدا به بانک مسکن پرداخت می کنند نرخ سود نیز شاخص تاثیرگذار دیگری بوده که در این مدت تغییرات چشم گیری را داشته است.

از آن جا که قیمت وام به صورت روزانه تغییر می کند و دریافت کنندگان هزینه های جداگانه ای را برای اخذ وام پرداخت می کنند بنابراین دیگر سطح نرخ سود از میزان اسمی خود جدا شده و در سطح متفاوتی قرار خواهد داشت.

در همین رابطه بررسی نرخ سود واقعی وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه نشان می دهد این شاخص اکنون به ۲۶.۵ درصد رسیده و از میزان اسمی خود تقریبا ۹ واحد درصد فاصله گرفته است.

اگر رفتار صعودی وام که تا ۱۱ خرداد ماه ادامه داشته همچنان تداوم داشته باشد  نرخ سود واقعی مسکن کانال های جدید تری را در این بازار فتج خواهد کرد.

 

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز