بالا رفتن ‌۱۷.۷درصدی تعداد معاملات مسکن تهران در بهمن ماه و رشد ۱۰.۵درصدی اجاره‌ بها

بالا رفتن ‌۱۷.۷درصدی تعداد معاملات مسکن تهران در بهمن ماه و رشد ۱۰.۵درصدی اجاره‌ بها
  • منتشر شده در : ۱۳ اسفند , ۱۳۹۶
  • نویسنده :
  • تعداد بازدید : 709
  • 0

در ماه بهمن سال ۱۳۹۶ میزان معاملات آپارتمان های مسکونی در شهر تهران به ۱۸.۴ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با بهمن ماه سال گذشته  ۱۷.۷ درصد رشد داشته است.

تحقیق در مورد تغییرات بازار مسکن در شهر تهران در بهمن ۹۶ بیانگر این است که میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی که توسط بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران معامله شده است،  ۵۵.۱ میلیون ریال بوده است که به میزان بهمن ماه سال گذشته حدود  ۲۲.۳درصد رشد کرده است.

حجم معاملات مسکن

در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ توزیع تعداد واحد های مسکونی که در شهر تهران مورد معامله قرار گرفته بود، مورد تحقیق قرار گرفت که نتایج به دست آمده از تحقیقات نشان می داد که جمع ۱۸۳۹۲ واحد مسکونی که معامله شده بود واحد هایی که تا حدود ۵  سال ساخت را داشتند به میزان ۴۸.۷ درصد نسبت به دیگر املاک رشد بیشتری داشته است.

این سهم در قیاس با ماه بهمن سال گذشته  ۵.۲ واحد درصد کمتر شده است و در برابر آن به سهم واحدهایی که ۱۵ سال از ساخت آن ها گذشته بود، اضافه شده بود.

تقسیم کردن تعداد معامله های صورت گرفته بر مبنای نواحی مختلف شهر تهران در ماه بهمن ۹۶ نشان می دهد که از بین منطقه های ۲۲گانه ی شهر تهران،  منطقه ی با سهم ۱۳،۰ درصدی بالاترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را از بین تمام معاملات به خود اختصاص داده است. در ضمن منطقه های ۴ و۲ به ترتیب با سهم های ۱۱،۱ و ۹،۶ درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. مجموعاً ۷۳،۳ درصد از تمام معاملاتی که در شهر تهران صورت گرفته است  مربوط به ۱۰ منطه از شهر تهران (به ترتیب بالاترین فراوانی  شامل  مناطق۵-۴-۲-۸-۱۴-۱-۱۰-۳-۷و۱۱) بوده است و ۱۲ منطقه ی دیگر ۲۶،۷ درصد از کل ماعله ها را مخصوص به خود کرده است.

تغییرات قیمت مسکن

در بهمن سال ۹۶، میانگین قیمت یک متر مربع زیر بنای واحد مسکونی معامله شده به واسطه ی بنگاه های معاملات ملکی در تهران ۵۵،۱ میلیون ریال بود که به میزان ماه گذشته و بهمن سال گذشته نسبت به قبل به ترتیب ۵،۱ و ۲۲،۳ درصد زیادتر شده است. بالاترین رشد متوسط قیمت در ماه فعلی به نسبت همین ماه در سال قبل در منطقه ۵ (به میزان ۳۷،۸ درصد) و کمترین رشد مربوط به منطقه ۲۰ (به میزان ۱۲،۶ درصد) متعلق است.

در بین منطقه های ۲۲ گانه شهرداری تهران، بالاترین متوسط قیمت یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده، برابر با ۱۱۵،۴ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۴،۳ میلیون ریال به منطقه ۱۸ اختصاص داشته است. این رقم هایی که ذکر شد به نسبت ماه قبل در سال گذشته، به شکل یک سان ۱۴،۰ درصد زیادتر شده است.

تغییرات بازار معاملات مسکن شهر تهران در ۱۱ ماه سال ۱۳۹۶

در یازده ماه ۱۳۹۶، میزان معامله های آپارتمان های مسکونی در شهر تهران ۱۶۸،۹ هزار واحد مسکون برآورد شده که در قیاس با ۱۱ماه سال گذشته، ۱۲،۸ درصد زیاد تر شده است. در این زمان میانگین قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی مورد معامله قرار گرفته توسط بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۸،۲ میلیون ریال بوده است که با قیاس به مدت مشابه سال گذشته ۱۰،۱ درصد زیاد تر شده است.

دیگر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

گسترش فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

گسترش فراوانی تعداد واحدهای معامله شده  بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در ماه بهمن سال۹۶ نشان دهنده ی آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال در ازای هر متر مربع بنا با سهم ۹،۲ درصد، بالاترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را مختص خود کرده است و دامنه های قیمتی ۳۵ تا ۴۰ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم های  ۸.۶ و ۸.۵ درصدی در مرتبه های بعدی قرار گرفته اند.

در این ماه گسترش حجم معاملات یه شکلی بود که ۵۶،۲ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت در هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۵۵،۱میلیون ریال) معامله شده است.

توزیع فراوانی تعداد واحد های مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

بهمن ماه سال ۱۳۹۶ آمارهایی از معاملت مسکن گرفته شد که بر مبنای این آمار بیشترین سهم معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیر بنای ۶۰ تا ۷ متر مربع معادل ۱۴،۴ درصد مختص بوده است. واحدهایی که زیر بنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع داشته اند، به ترتیب با سهم ۱۳،۰ و ۱۲، ۴ درصد در مرتبه های بعدی قرار گرفته اند. مجموعاً در این ماه، واحدهای مسکونی با زیر بنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۴۹،۷ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است.

توزیع فراوانی تعدادمعاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی

در ماه بهمن سال ۹۶، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی مورد معامله قرار گرفته به میزان ارزش هر واحد، حکایت از آن دارد که در بین دامنه های قیمتی که بررسی شده است، واحد های مسکونی که ارزش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیون ریال ارزش دارند، با اختصاص دادن هر سیم ۱۰،۶ درصد، بالاترین سهم از معاملات صورت گرفته را به خودشان اختصاص داده اند. واحدهایی که ارزشی به میزان ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ و ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیون ریال دارند هم، هر کدام با اختصاص دادن ۹،۴ و ۸، ۸ درصد در ربته های بعدی واقع شده اند. مجموعاً در این ماه حدود ۵۰،۲ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی که ارزشی کمتر از ۴۰۰۰ میلیون ریال داشته اند، اختصاص یافته است.

تغییرات اجاره بهای مسکن

بهمن ماه ۹۶، نمودار کرایه ی مسکن اجاره ای در شهر تهران و تمام منطقه های شهری ، به نسبت ماه بهمن سال گذشته، به ترتیب ۱۰،۵ و ۹،۳ درصد رشد داشته است. ماهیت قرار داده های اجاره مسکن معمولاً به مدت یک سال تهیه و تنظیم می شوند. همچنین تاثیر پذیری نمودار اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار گرانی، موجب تحول مناسب اجاره بها با تغییرات نرخ تورم در کشورمان شده است. همچنین باید بگوییم که سهم هزینه ی مسکن (اجاره بهای مسکن از جمله شخصی و غیر شخصی) در محاسبه نمودار کل بهای کالاها و خدمات مصرفی(بر پایه ی ۱۰۰=۱۳۹۵) به میزان ۳۳،۱ درصد است.

رشد ۱۷.۷ درصدی معاملات مسکن درشهر تهران

در ماه بهمن سال ۹۶ حجم معامله های واحد های مسکونی و میانگین قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب ۱۸،۴ هزار فقره و ۵۵،۱ میلیون ریال رسید که در مقایسه با بهمن ماه سال گذشته به ترتیب ۱۷،۷ و ۲۲،۳ درصد زیاد تر شده است. رشد تعداد معامله های صورت گرفته در بهمن ماه امسال، نسبت به بهمن ماه سال گذشته در ادامه دار بودن رشد نقطه به نقطه شش ماه گذشته بوده است. به شکلی که این مسئله باعث شده است که مجموعاً تعداد معامله های آپارتمان های مسکونی شهر تهران در یازده ماهه سال ۱۳۹۶ در قیاس با همین مدت در سال گذشته، به میزان ۱۲،۸ درصد بیشتر شده است. تحقیق و بررسی در مورد تغییرات بازار، اجاره بهای مسکن در ماه بهمن سال ۹۶ هم موید تغییرات مناسب اجاره بها با ترخ گرانی در این دوره است. به شکلی که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در مجموع منطقه های شهری نسبت به ماه قبل ۱۰،۵ و ۹،۳ درص رشد داشته است.

منبع: روزنامه اقتصاد آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *