این مناطق تهران کمترین رشد قیمت مسکن را در سال 1400 داشتند

این مناطق تهران کمترین رشد قیمت مسکن را در سال 1400 داشتند

 این مناطق تهران کمترین رشد قیمت مسکن را در سال 1400 داشتندمنطقه 12 درسال 1400 با رشد 45 درصدی بیشترین افزایش قیمت را در میان مناطق تهران داشته و منطقه 2 نیز کمترین رشد نقطه ای قیمت مسکن را به خود اختصاص داده است.


به گزارش املاک صدف ، بررسی روند رشد نقطه ای ماهانه قیمت مسکن به تفکیک مناطق تهران در سال ۱۴۰۰ نشان می دهد منطقه ۱۲ با۴۵.۴۱ درصد رشد بیشترین رشد نقطه ای را داشته است .منطقه ۲۰ با ۴۴.۰۱درصد در مقام دوم قرار دارد.در این سال منطقه ۲ با رشد نقطه ای ۲۹.۱۴ درصد کم ترین رشد نقطه ای ماهیانه  قیمت مسکن را داشته است.

 در سال ۹۹ میانگین قیمت یک متر مسکن معامله شده در منطقه یک  ۴۹ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان بود که این رقم  در سال ۱۴۰۰ به میانگین قیمتی ۶۷ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان می رسد. رشد نقطه ماهانه قیمت مسکن در این منطقه ۳۷.۲۳درصد بوده که در مناطق ۲۲ گانه تهران جایگاه نهم را به خود اختصاص داده است.
میانگین قیمت یک متر آپارتمان معامله شده در منطقه ۲ حدود ۳۷ میلیون و ۲۸۰,۰۰۰ تومان بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۴۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان می رسد این منطقه کمترین رشد نقطه ماهانه قیمت مسکن را در سال گذشته داشته است که۲۹.۱۴ درصد بوده است.خریداران مسکن در منطقه ۳ به طور میانگین برای خرید یک متر مربع آپارتمان در سال ۹۹ باید ۴۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان پرداخت می‌کردند که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۶۰ میلیون و ۳۹۴ هزار تومان رسید.رشد نقطه قیمت در این منطقه ۳۹.۳۱ درصد بوده که جایگاه ششم را در میان مناطق تهران به خود اختصاص داده است.

منطقه ۴ به عنوان یکی از مناطق پر طرفدار خریداران نیز شاهد رشد نقطه ای ۳۰.۱۹ درصدی را داشته که جایگاه ۲۰ ام را در میان مناطق تهران داشته و در لیست سه منطقه ای قرار می گیرد  که کم ترین رشد قیمتی را در سال ۱۴۰۰ تجربه کرده اند. قیمت میانگین یک متر مربع آپارتمان معامله شده در منطقه ۴ در سال ۹۹ ۲۵ میلیون و ۱۵۵ هزار تومان بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۲ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان می رسد.

در منطقه ۵ سالهاست رکورد پرفروش ترین منطقه را به خود اختصاص داده میانگین  قیمت هر متر مربع آپارتمان معامله شده در سال ۹۹ حدود ۲۸ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان بوده که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان می رسد.

رشد نقطه‌ای ماهانه قیمت مسکن در این منطقه۳۴.۵۵ درصد بوده و جایگاه ۱۵ را در میان مناطق تهران به خود اختصاص داده است.نکته قابل توجه اینکه  روند رشد نقطه‌ای میانگین ماهانه قیمت مسکن نشان می دهد بیشترین رشد نقطه ای مربوط به مناطق جنوبی تهران است منطقه ۱۲ در جایگاه نخست با رشد ۴۵.۴۱درصدی ،منطقه ۲۰ در جایگاه دوم با رشد ۴۴.۱ درصدی ،منطقه ۲۱ با رشد ۴۱.۵۷ درصدی در جایگاه سوم و منطقه ۱۶(۴۱.۱۷درصدی)و منطقه ۱۸ ( ۴۰.۹درصدی)در جایگاه چهارم و پنجم قرار دارند.

از میان مناطق شمالی تهران تنها منطقه سوم بیشترین روند رشد نقطه میانگین ماهانه قیمت مسکن را تجربه کرده است در این لیست این منطقه جایگاه ششم را به خود اختصاص داده و منطقه ۱۹(۳۸.۸۴درصد)و منطقه ۱۳ ( ۳۷.۲۳درصد ) رتبه های هفتم و هشتم را به خود اختصاص دادند.

 منطقه ۱ نیز در لیست ۱۰ منطقه نخست که بیشترین رشد ماهیانه قیمت در سال ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده‌ قرار دارد بعد از آن هم  منطقه ۱۷با رشد ۳۷.۱۸ درصد قرار دارد.مناطق ۱۱،۶،۱۵،۷،۵،۱۴،۲۲،۱۰،۹،۴،۸ و ۲ در جایگاه های بعد جدول قرار گرفته اند.

 

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 (1 رای)