آیا تعاونی های سازنده تعهد ضرر و زیان دیرکرد می دهند؟

آیا تعاونی های سازنده تعهد ضرر و زیان دیرکرد می دهند؟

سوالی که بی شک درباره هر پروژه ی پیشفروشی پیش می آید و معمولا هر روز به عنوان مشاور املاک تهران و امور سرمایه گذاری ملکی با آن مواجه می شوم. البته هر کسی در مقام پرسشگر محق است بداند سازنده ای که برای او یک واحد مسکونی می سازد در صورت دیرکرد در تحویل پروژه، ضرر و زیان پرداخت می کند و یا دست کم از ابتدا تعهد ضرر و زیان را قبول می کند؟ آنهم در موقعیتی که سازنده از خریدار تعهد می گیرد که در صورت تاخیر در پرداخت اقساط باید جریمه و دیرکرد بپردازد.

بدیهی است وقتی من به عنوان خریدار از یک پروژه مسکونی واحدی را پیش خرید می کنم و خود را در قبال پرداخت اقساط مسئول می دانم، انتظار دارم که این تعهدات دوطرفه باشد. به این معنی که وقتی سازنده در ازای عدم انجام تعهدات از سوی من، انتظار جریمه و دیرکرد دارد باید خودش نیز در صورت عدم انجام تعهدات و دیرکرد در تحویل واحد، دیرکرد و جریمه پرداخت کند.

کاملا منطقی است !

نکته ای اما در اینجا شایان توجه است. منطق بالا فقط برای سازنده های شخصی مصداق دارد و تعاونی های سازنده از این مبحث مستثنی هستند. به این معنی که وقتی یک شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به ساخت یک مجتمع مسکونی کرده و واحدهای آن را پیش فروش می کند تمام هزینه های خود را محاسبه کرده و علاوه بر قیمت تمام شده، مبلغی را به عنوان سود خالص به مبلغ تمام شده اضافه می کند و با شرایط مشخصی به خریداران می فروشد. خب در این حالت طبیعی است وقتی از فروشنده سود دریافت می کند و تاخیر در پرداخت اقساط نیز جریمه و دیرکرد برای خریدار در بر دارد، سازنده نیز در قبال سود دریافتی باید متعهد شود که در تاریخ  مشخص و با قیمت تمام شده مشخص، واحد را تحویل دهد و در صورت تاخیر، جریمه دیرکرد بپردازد و همینطور حق افزایش قیمت تمام شده را نداشته باشد.

اما درباره تعاونی های سازنده قضیه تفاوت دارد!

هیچیک از تعاونی های سازنده قادر به دادن تعهد ضرر و زیان و دیرکرد نیستند چرا که باتوجه به مفهوم تعاون، تعاونی های سازنده حق هیچگونه سود و انتفاعی ندارند و وقتی شما در یک تعاونی عضو هستید گویی خودتان به کمک همدیگر برای خودتان کار مشترکی انجام می دهید. به این معنی که اعضای یک تعاونی چند نفر را از میان خود انتخاب می کنند که دست اجرایی مجموعه باشند و کارها را پیش ببرند و یک پروژه را با قیمت تمام شده و بدون یک ریال سود به پایان برسانند. بنابراین تعاونی نمی تواند تعهد قیمت تمام شده قطعی بدهد. به این معنی که هر رقمی که به عنوان قیمت تمام شده در پایان محاسبه شد، همان مبلغ قیمت هر متر مربع از پروژه است.-البته می توان برآورد کارشناسی کرد- و درباره تعهد دیرکرد نیز از آنجاییکه در تعاونی خود شما برای خودتان خانه می سازید، بنابراین ضرر و زیان و دیرکرد مفهومی ندارد. بنابراین تعاونی های مسکن چون که سود نمی گیرند، ضرر و زیان هم نمی دهند.

البته تعاونی ها نیز ابزارهای کنترلی خود را دارند مثل بازرس که بر روند عملکرد هیئت مدیره و پروژه نظارت کرده و در مجمع عمومی به اعضا گزارش می دهد.

موضوع این مقاله از آنجا که نگارنده به دفعات متعدد با این سوال مواجه می شد، اگر چه از نظر کمیت کوتاه بود اما اهمیت زیادی داشته و ذکر آن در مقاله ای جداگانه ضرورت داشت. در ضمن نگارنده از اظهار لطف مخاطبان عزیز به بعد اثرگذاری نوشته های خود واقف شده است و کمال تشکر را از توجه و بذل محبت مخاطبان گرامی دارد.

نکته ای که در پایان قابل ذکر است این که از این هفته به دلیل مشغله نگارنده به مطالب سایت و بروزرسانی پروژه های پیشفروش در سایت ، تعداد  مقالات به هفته ای یک نوشته کاهش می یابد.

نگارنده ؛ بزرگمهر کیانی

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز