جزئیات ثبت نام وام 250 میلیونی سود 5 درصد برای خانه های 500 میلیونی با اقساط 20 ساله