برای این موضوع 6 نوشته موجود است!
110 متر 2 خواب برج فول امکانات

110 متر 2 خواب برج فول امکانات

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,100,000,000تومان
57 2 روز و 18 ساعت قبل S60626
143متر 3 خواب برج فول امکانات

143متر 3 خواب برج فول امکانات

143 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,400,000,000تومان
66 2 هفته و 6 روز قبل S62154
144متر3خواب برج فول امکانات

144متر3خواب برج فول امکانات

144 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
5,200,000,000تومان
36 1 ماه و 3 هفته قبل S60820
126 متر 2 خواب برج فول امکانات

126 متر 2 خواب برج فول امکانات

126 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,400,000,000تومان
56 2 ماه و 1 هفته قبل S60493
فروش واحد 126 متری بلوار کوهک 5

فروش واحد 126 متری بلوار کوهک

126 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
4,410,000,000تومان
102 2 ماه و 3 هفته قبل S60187
143 متر 3 خواب برج فول امکانات

143 متر 3 خواب برج فول امکانات

143 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,000,000,000تومان
134 3 ماه و 1 هفته قبل S59989