املاک موجود در:" برج احرار "

رهن و اجاره واحد ۱۱۸ متری ۲خواب  در برج احرار
رهن و اجاره

رهن : 180, 000, 000
اجاره : 100, 000

برج
فروش واحد۱۳۵متری در برج های احرار
فروش

1 , 300 , 000 , 000تومان

برج
1
واحد ۱۲۸ متری سه خوابه در برج های احرار ویو کامل دریاچه
رهن و اجاره

رهن : 200, 000, 000
اجاره : 600, 000

برج
1
واحد ۱۲۷ سه خوابه
رهن و اجاره

رهن : 100, 000, 000
اجاره : 1, 800, 000

واحد ۱۲۷ سه خوابه

3 خواب
127 متر
s40310
یک ماه
برج
۱۲۵ متر ۳ خواب،دریاچه
رهن و اجاره

رهن : 90, 000, 000
اجاره : 2, 100, 000

۱۲۵ متر ۳ خواب،دریاچه

2 خواب
s40248
یک ماه
برج
4
۱۲۵ متر ۳ خواب،دریاچه
فروش

1 , 140 , 000 , 000تومان

۱۲۵ متر ۳ خواب،دریاچه

3 خواب
125 متر
s40218
یک ماه
برج
۱۲۷ متر ۳ خواب،دریاچه
فروش

1 , 270 , 000 , 000تومان

۱۲۷ متر ۳ خواب،دریاچه

3 خواب
127 متر
s40214
یک ماه
برج
۱۳۰ متر ۳ خواب،دریاچه
رهن و اجاره

رهن : 100, 000, 000
اجاره : 3, 000, 000

برج