املاک موجود در:" برج احرار "

1
۱۲۰متر ،۳خواب ،برج های احرار (منطقه۲۲)
فروش

840 , 000 , 000تومان

برج
۱۲۵متری ۳خواب احرار
فروش

660 , 000 , 000تومان

۱۲۵متری ۳خواب احرار

3 خواب
125 متر
s27305
دیروز
برج
۱۲۵متر ۳خواب برج احرار
فروش

690 , 000 , 000تومان

۱۲۵متر ۳خواب برج احرار

3 خواب
125 متر
s29703
8 روز
برج
اجاره آپارتمان ۱۲۲ متری نزدیک دریاچه
رهن و اجاره

رهن : 20, 000, 000
اجاره : 3, 000, 000

برج
فروش واحد۱۲۵متری در برج احرار
فروش

600 , 000 , 000تومان

فروش واحد۱۲۵متری در برج احرار

3 خواب
125 متر
s27564
یک ماه
برج
برج احرار
فروش

760 , 000 , 000تومان

برج احرار

123 متر
s29114
یک ماه
برج
آپارتمان ۱۲۵متری فروشی در برجهای احرار
فروش

875 , 000 , 000تومان

برج
3
فروش آپارتمان ۱۲۵ متری در برجهای احرار منطقه۲۲
فروش

885 , 000 , 000تومان

برج