املاک موجود در:" برج احرار "

۱۳۵مترخوش نقشه دریاچه
رهن و اجاره

رهن : 300, 000, 000

۱۳۵مترخوش نقشه دریاچه

3 خواب
135 متر
s45433
دیروز
برج
۱۲۵ احرار
فروش

1 , 875 , 000 , 000تومان

۱۲۵ احرار

3 خواب
125 متر
s45127
10 روز
رهن واحد۱۱۸متری احرار
رهن و اجاره

رهن : 280, 000, 000

رهن واحد۱۱۸متری احرار

2 خواب
118 متر
s44608
24 روز
برج
رهن واحد۱۳۵متری احرار
رهن و اجاره

رهن : 90, 000, 000
اجاره : 2, 700, 000

رهن واحد۱۳۵متری احرار

3 خواب
135 متر
s44606
24 روز
برج
فروش واحد۱۲۵متری احرار
فروش

1 , 812 , 000 , 000تومان

فروش واحد۱۲۵متری احرار

3 خواب
125 متر
s44604
24 روز
برج
۱۱۸ متر ۲ خواب برج احرار
فروش

1 , 888 , 000 , 000تومان

واحد ۱۲۰ متری سه خوابه در برج های  احرار
فروش

2 , 280 , 000 , 000تومان

برج
رهن و اجاره واحد ۱۲۸متری ۳خواب در برج احرار
رهن و اجاره

رهن : 230, 000, 000
اجاره : 1, 000, 000

برج