املاک موجود در:" برج احرار "

رهن کامل ۱۲۵ متری برج احرار الزمان
رهن و اجاره

رهن : 190, 000, 000

برج
۱۲۷متر ۳خواب برج احرارالزمان
رهن و اجاره

رهن : 100, 000, 000
اجاره : 1, 800, 000

۱۲۷متر ۳خواب برج احرارالزمان

3 خواب
127 متر
s35622
7 روز
برج
۱۳۰ متری ۳ خواب احرار
رهن و اجاره

رهن : 190, 000, 000

۱۳۰ متری ۳ خواب احرار

3 خواب
130 متر
s35474
13 روز
برج
اجاره ۱۳۵ متری برج های لوکس احرار
رهن و اجاره

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 3, 200, 000

برج
اجاره ۱۲۵ متری ۳ خواب
رهن و اجاره

رهن : 60, 000, 000
اجاره : 3, 000, 000

اجاره ۱۲۵ متری ۳ خواب

3 خواب
125 متر
s35390
16 روز
برج
رهن واحد ۱۳۰ متری سه خوابه
رهن و اجاره

رهن : 180, 000, 000

رهن واحد ۱۳۰ متری سه خوابه

3 خواب
130 متر
s35206
19 روز
برج
۱۲۵متر۳خواب
رهن و اجاره

رهن : 190, 000, 000

۱۲۵متر۳خواب

3 خواب
125 متر
s35153
20 روز
برج
۱۳۳متر۳خواب
فروش

997 , 500 , 000تومان

۱۳۳متر۳خواب

3 خواب
133 متر
s34994
27 روز
برج