برای این موضوع 720 نوشته موجود است!
فروش واحد 133 متری در شهرک امید دژبان منطقه 22

فروش واحد 133 متری در شهرک امید دژبان منطقه 22

133 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,500,000,000تومان
29 2 روز و 7 ساعت قبل S69563
فروش واحد 93 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 93 متری در چیتگر منطقه ۲۲

93 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,550,000,000تومان
25 2 روز و 8 ساعت قبل S69560
فروش واحد 118 متری در آزاد شهر منطقه 22

فروش واحد 118 متری در آزاد شهر منطقه 22

118 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,900,000,000تومان
22 2 روز و 8 ساعت قبل S69558
فروش واحد 116 متری در شهرک راه آهن منطقه22

فروش واحد 116 متری در شهرک راه آهن منطقه22

116 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,712,000,000تومان
25 2 روز و 8 ساعت قبل S69557
فروش واحد 133 متری در شهرک شهید باقری منطقه 22

فروش واحد 133 متری در شهرک شهید باقری منطقه 22

133 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
9,044,000,000تومان
19 2 روز و 9 ساعت قبل S69546
205 متر 3 خواب فول امکانات 6

205 متر 3 خواب فول امکانات

205 مترمربع 3 خواب
رهن : 700,000,000 تومان
اجاره : 8,000,000 تومان
39 2 روز و 15 ساعت قبل S69552
رهن و اجاره واحد 74 متری در چیتگر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 74 متری در چیتگر منطقه 22

74 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
34 2 روز و 16 ساعت قبل S69545
رهن و اجاره واحد 150 متری در آزاد شهر منطقه 22

رهن و اجاره واحد 150 متری در آزاد شهر منطقه 22

150 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
رهن : 300,000,000 تومان
اجاره : 6,600,000 تومان
18 2 روز و 16 ساعت قبل S69544
فروش واحد 127 متری در شهرک راه آهن منطقه ۲۲

فروش واحد 127 متری در شهرک راه آهن منطقه ۲۲

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,302,000,000تومان
24 2 روز و 16 ساعت قبل S69543
فروش واحد 131 متری در چیتگر منطقه ۲۲

فروش واحد 131 متری در چیتگر منطقه ۲۲

131 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,000,000,000تومان
16 2 روز و 16 ساعت قبل S69542
رهن و اجاره واحد 121 متری در چیتگر منطقه ۲۲

رهن و اجاره واحد 121 متری در چیتگر منطقه ۲۲

121 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 560,000,000 تومان
21 2 روز و 16 ساعت قبل S69539
فروش واحد131 متری در آزاد شهر منطقه ۲۲

فروش واحد131 متری در آزاد شهر منطقه ۲۲

131 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,300,000,000تومان
5 2 روز و 16 ساعت قبل S69537