برای این موضوع 430 نوشته موجود است!
فروش واحد 140 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 140 متری در وردآورد منطقه 22

140 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,400,000,000تومان
21 2 روز و 9 ساعت قبل S64480
فروش واحد 117 متری در آزاد شهر منطقه 22

فروش واحد 117 متری در آزاد شهر منطقه 22

117 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,510,000,000تومان
15 2 روز و 9 ساعت قبل S64477
فر وش واحد 75 متری در چیتگر منطقه 22

فر وش واحد 75 متری در چیتگر منطقه 22

75 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,700,000,000تومان
52 2 روز و 9 ساعت قبل S64474
فروش واحد 73 متری در شهرک نمونه منطقه 22

فروش واحد 73 متری در شهرک نمونه منطقه 22

73 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,300,000,000تومان
30 2 روز و 9 ساعت قبل S64473
آپارتمان 149 متری 3 خواب  ایزد یار 30

آپارتمان 149 متری 3 خواب ایزد یار

149 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
7,500,000,000تومان
73 2 روز و 14 ساعت قبل S64471
فروش واحد 109 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 109 متری در وردآورد منطقه 22

109 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,870,000,000تومان
31 3 روز و 9 ساعت قبل S64373
فروش واحد 157 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 157 متری در چیتگر منطقه 22

157 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
6,000,000,000تومان
17 3 روز و 9 ساعت قبل S64370
فروش واحد 45 متری در آزداشهر  منطقه 22

فروش واحد 45 متری در آزداشهر منطقه 22

45 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
950,000,000تومان
16 3 روز و 10 ساعت قبل S64366
فروش واحد 90 متری در آزادشهر منطقه22

فروش واحد 90 متری در آزادشهر منطقه22

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,900,000,000تومان
10 3 روز و 10 ساعت قبل S64365
فروش واحد81 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد81 متری در چیتگر منطقه 22

81 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,754,000,000تومان
10 3 روز و 10 ساعت قبل S64362
فروش واحد 69 متری چیتگر منطقه 22

فروش واحد 69 متری چیتگر منطقه 22

69 مترمربع 1 خواب 2 سرویس
2,300,000,000تومان
13 3 روز و 10 ساعت قبل S64360
فروش واحد 112 متری در شهرک گلستان منطقه 22

فروش واحد 112 متری در شهرک گلستان منطقه 22

112 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
5,000,000,000تومان
6 3 روز و 11 ساعت قبل S64359