برای این موضوع 194 نوشته موجود است!
فروش واحد 73 متری در شهرک نمونه منطقه 22

فروش واحد 73 متری در شهرک نمونه منطقه 22

73 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,300,000,000تومان
30 2 روز و 9 ساعت قبل S64473
آپارتمان 149 متری 3 خواب  ایزد یار 30

آپارتمان 149 متری 3 خواب ایزد یار

149 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
7,500,000,000تومان
73 2 روز و 13 ساعت قبل S64471
آپارتمان 125 متری 3 خواب دریاچه 8

آپارتمان 125 متری 3 خواب دریاچه

125 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,200,000,000تومان
36 4 روز و 13 ساعت قبل S64296
آپارتمان 168 متری 3 خواب شمال غربی دریاچه 17

آپارتمان 168 متری 3 خواب شمال غربی دریاچه

168 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
6,200,000,000تومان
36 5 روز و 16 ساعت قبل S64237
آپارتمان 106 متری برج های سماء 10

آپارتمان 106 متری برج های سماء

106 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
3,020,000,000تومان
65 1 هفته و 1 روز قبل S64176
آپارتمان 120متری/2خواب/شهرک گلستان 7

آپارتمان 120متری/2خواب/شهرک گلستان

120 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,800,000,000تومان
65 1 هفته و 6 روز قبل S64012
آپارتمان 105 متر 2 خواب کوهک 8

آپارتمان 105 متر 2 خواب کوهک

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,300,000,000تومان
106 1 هفته و 6 روز قبل S64010
فروش اپارتمان 145 متر منطقه 22 5

فروش اپارتمان 145 متر منطقه 22

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,220,000,000تومان
90 2 هفته و 1 روز قبل S64003
آپارتمان 90 متری انتهای امیر کبیر

آپارتمان 90 متری انتهای امیر کبیر

90 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
45 2 هفته و 5 روز قبل S63895
آپارتمان 106 متری 2 خواب شمال دریاچه 13

آپارتمان 106 متری 2 خواب شمال دریاچه

106 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,180,000,000تومان
178 2 هفته و 6 روز قبل S63824
آپارتمان 91 متری بلوار کوهک 6

آپارتمان 91 متری بلوار کوهک

92 مترمربع 2 خواب 1 سرویس
2,850,000,000تومان
112 3 هفته و 1 روز قبل S63677
آپارتمان 108 متری 2 خواب  کوهک 15

آپارتمان 108 متری 2 خواب کوهک

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,132,000,000تومان
136 3 هفته و 2 روز قبل S63632