برای این موضوع 1230 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد84متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

رهن واجاره واحد84متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

84 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
39 13 ساعت قبل S57689
رهن واجاره واحد98متری2خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

رهن واجاره واحد98متری2خوابه شهرک چیتگرمنطقه22

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 350,000,000 تومان
8 15 ساعت و 25 دقیقه قبل S58568
فروش واحد130متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد130متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

130 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,380,000,000تومان
59 15 ساعت و 40 دقیقه قبل S57892
رهن واجاره واحد88متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

رهن واجاره واحد88متری2خوابه شهرک شهیدباقری منطقه22

88 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 170,000,000 تومان
اجاره : 200,000 تومان
7 19 ساعت و 54 دقیقه قبل S58566
فروش واحد189متری3خوابه اردستانی منطقه22

فروش واحد189متری3خوابه اردستانی منطقه22

189 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,575,500,000تومان
25 19 ساعت و 54 دقیقه قبل S58565
رهن واجاره واحد112متری2خوابه دریاچه منطقه22 11

رهن واجاره واحد112متری2خوابه دریاچه منطقه22

112 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 270,000,000 تومان
اجاره : 1,000,000 تومان
17 19 ساعت و 54 دقیقه قبل S58564
فروش واحد145متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد145متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,075,000,000تومان
20 19 ساعت و 54 دقیقه قبل S58562
فروش واحد108متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد108متری2خوابه بلوارکوهک منطقه22

108 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,700,000,000تومان
23 19 ساعت و 54 دقیقه قبل S58563
فروش واحد106متری2خوابه دریاچه منطقه22

فروش واحد106متری2خوابه دریاچه منطقه22

106 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,703,000,000تومان
20 19 ساعت و 54 دقیقه قبل S58561
فروش واحد124متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

فروش واحد124متری3خوابه بلوارکوهک منطقه22

124 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,596,000,000تومان
19 19 ساعت و 54 دقیقه قبل S58560
رهن واجاره واحد70متری1خوابه شهرک نمونه منطقه22

رهن واجاره واحد70متری1خوابه شهرک نمونه منطقه22

70 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 200,000,000 تومان
13 1 روز و 12 ساعت قبل S58558
فروش واحد114متری 2خوابه بلواراردستانی منطقه22

فروش واحد114متری 2خوابه بلواراردستانی منطقه22

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,881,000,000تومان
44 1 روز و 12 ساعت قبل S58557