برای این موضوع 58 نوشته موجود است!
رهن واجاره واحد150متری3خوابه میدان ساحل منطقه22

رهن واجاره واحد150متری3خوابه میدان ساحل منطقه22

150 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 200,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
1 روز و 7 ساعت قبل S55849
رهن واجاره واحد145متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد145متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

145 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 650,000,000 تومان
2 روز و 1 ساعت قبل S55480
رهن اجاره واحد145متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن اجاره واحد145متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

145 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 680,000,000 تومان
2 روز و 1 ساعت قبل S55456
فروش واحد262متری4خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد262متری4خوابه شهرک گلستان منطقه22

262 مترمربع 4 خواب 4 سرویس
5,764,000,000تومان
3 روز و 10 ساعت قبل S55823
فروش واحد140متری3خوابه شهرک گلستان منطق22

فروش واحد140متری3خوابه شهرک گلستان منطق22

140 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,500,000,000تومان
6 روز و 2 ساعت قبل S55709
فروش وهحد واحد187متری3خوابه دریاچه منطقه22

فروش وهحد واحد187متری3خوابه دریاچه منطقه22

187 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,500,000,000تومان
6 روز و 4 ساعت قبل S47641
رهن واجاره واحد155متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد155متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

155 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 740,000,000 تومان
1 هفته قبل S55464
رهن واجاره واحد145متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

رهن واجاره واحد145متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

145 مترمربع 3 خواب 1 سرویس
رهن : 600,000,000 تومان
1 هفته قبل S55495
رهن واجاره واحد116متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

رهن واجاره واحد116متری2خوابه غرب دریاچه منطقه22

116 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 150,000,000 تومان
اجاره : 3,000,000 تومان
1 هفته و 3 روز قبل S55267
فروش واحد257متری دریاچه منطقه22

فروش واحد257متری دریاچه منطقه22

257 مترمربع 4 خواب 2 سرویس
4,369,000,000تومان
1 هفته و 3 روز قبل S54932
فروش واحد156متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد156متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

156 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,400,000,000تومان
1 هفته و 3 روز قبل S46169
فروش واحد265متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

فروش واحد265متری3خوابه شهرک گلستان منطقه22

265 مترمربع 3 خواب 4 سرویس
7,420,000,000تومان
1 هفته و 4 روز قبل S55458