برای این موضوع 1597 نوشته موجود است!
فروش واحد 82 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 82 متری در چیتگر منطقه 22

82 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,650,000,000تومان
10 7 ساعت و 3 دقیقه قبل S63527
فروش واحد 68 متری در شهرک شهید باقری منطقه 22

فروش واحد 68 متری در شهرک شهید باقری منطقه 22

68 مترمربع 1 خواب 1 سرویس
1,900,000,000تومان
7 7 ساعت و 8 دقیقه قبل S63526
فروش واحد 114 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 114 متری در چیتگر منطقه 22

114 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,420,000,000تومان
14 11 ساعت و 50 دقیقه قبل S63494
فروش واحد 134 متری در وردآورد منطقه 22

فروش واحد 134 متری در وردآورد منطقه 22

134 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,345,000,000تومان
29 1 روز و 7 ساعت قبل S63476
فروش واحد 94 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 94 متری در چیتگر منطقه 22

94 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
2,820,000,000تومان
32 1 روز و 7 ساعت قبل S63475
فروش واحد 105 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 105 متری در چیتگر منطقه 22

105 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
3,150,000,000تومان
24 1 روز و 7 ساعت قبل S63474
فوش واحد 135 متری در چیتگر منطقه 22

فوش واحد 135 متری در چیتگر منطقه 22

135 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,400,000,000تومان
21 1 روز و 8 ساعت قبل S63470
فروش واحد 112 متری درچیتگر منطقه 22

فروش واحد 112 متری درچیتگر منطقه 22

112 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
3,410,000,000تومان
17 1 روز و 8 ساعت قبل S63469
فروش و رهن واحد 120 متری در چیتگر منطقه 22

فروش و رهن واحد 120 متری در چیتگر منطقه 22

120 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,560,000,000تومان
13 1 روز و 8 ساعت قبل S63468
فروش واحد 98 متری در چیتگر منطقه 22

فروش واحد 98 متری در چیتگر منطقه 22

98 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
4,000,000,000تومان
16 1 روز و 10 ساعت قبل S63447
آپارتمان 160 متری 3خواب مروارید شهر 19

آپارتمان 160 متری 3خواب مروارید شهر

160 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
4,325,000,000تومان
26 1 روز و 10 ساعت قبل S63446
فروش واحد 138 متری در کوهک منطقه22

فروش واحد 138 متری در کوهک منطقه22

138 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
5,600,000,000تومان
6 1 روز و 11 ساعت قبل S63444