قیمت ها در بازار مسکن 7 برابر شد !

قیمت ها در بازار مسکن 7 برابر شد !

قیمت ها در بازار مسکن 7 برابر شد !


 

قیمت ها در بازار مسکن 7 برابر شد !


املاک صدف  :   آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران از ۵ میلیون تومان در پایان سال ۱۳۹۶ به ۳۵ میلیون تومان تا پایان اسفندماه سال گذشته رسیده که بیش از ۷ برابر شده است.

در آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تحولات متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران از سال ۱۳۹۶ تا پایان اسفندماه سال گذشته ثبت شده که متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران در پایان سال ۱۳۹۶ به میزان ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بوده است.

این رقم در ابتدای سال ۱۳۹۷ با کاهش نسبت به پایان سال قبل، به ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسید و متوسط قیمت هر خانه در تهران در پایان همان سال معادل ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان شد.
در ابتدای سال ۱۳۹۸ نیز، متوسط قیمت هر متر خانه در تهران ۱۱ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که در پایان آن سال به ۱۴ میلون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
از سوی دیگر، متوسط قیمت هر متر خانه در تهران در ابتدای سال ۱۳۹۹ با قیمت ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شروع کرد و در پایان به ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان رسید.

در ابتدای سال گذشته نیز، متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بود اما با گذشت ۱۱ ماه به ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید.

بنابراین، متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران در پایان سال ۱۳۹۶ تا پایان سال گذشته با رشد ۷ برابری مواجه شده است.

ردیفسال متوسط قیمت هر متر خانه در تهران
۱ پایان سال ۱۳۹۶۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان
۲پایان سال ۱۳۹۷۹ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان
۳پایان سال ۱۳۹۸۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
۴پایان سال ۱۳۹۹۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان
۵پایان سال ۱۴۰۰۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان

 

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 (1 رای)