قیمت اجاره مسکن در پاییز سال گذشته چقدر افزایش داشت ؟

قیمت اجاره مسکن در پاییز سال گذشته چقدر افزایش داشت ؟

قیمت اجاره مسکن در پاییز سال گذشته چقدر افزایش داشت ؟


 


املاک صدف  :  مرکز آمار ایران اعلام کرد: در فصل پاییز امسال شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری کشور به عدد ۲۰۹ رسید که نسبت به فصل تابستان که ۸ر۱۹۵ بود، معادل ۸.۶ درصد افزایش داشته است.

در فصل پاییز امسال بیشترین نرخ تورم فصلی قیمت اجاره بهای مسکن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۱۹ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۹ر۳ درصد افزایش است.درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل پاییز ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه پارسال(تورم نقطه به نقطه) معادل ۴ر۲۸ درصد است که نسبت به فصل تابستان امسال با ۹ر۲۸ درصد کاهش ۵ر۰ واحد درصدی دارد.

همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه قیمت اجاره بها مربوط به استان کرمانشاه با ۶ر۳۸ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۷ر۱۲ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان کرمانشاه به طور متوسط ۲ر۱۰ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان ۷ر۱۵ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۸ در بخش اجاره بها برابر ۲۶ درصد است که در استان چهارمحال و بختیاری با ۸ر۳۲ درصد بیشترین عدد و در استان آذربایجان غربی با ۳ر۱۳ درصد کمترین عدد را نشان می‌دهد. طبق این گزارش، متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل پاییز امسال برابر با ۳۴ درصد بوده است.

 

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز