صورت مجلس تفکیکی آپارتمان را از کجا بگیریم؟

دسته بندی ها: اموزشی

صورت مجلس تفکیکی آپارتمان را از کجا بگیریم؟

در این مقاله خواهید خواند:

صورت مجلس تفکیکی چیست؟

در مباحث ملکی، تفکیک به معنای تقسیم به قطعات کوچک‌تر می باشد. هنگامی که آپارتمانی ساخته و اجرا می شود، تمامی بخش های آن به صورت مشاع و یا مشترک می باشد. برای اینکه بتوان ملک مورد نظر را به قطعات کوچکتر تقسیم کرد و برای هر واحد به صورت مجزا سند دریافت شود می بایست مراحل تفکیک ملک را طی کرد. طی فرایند تفکیک ملک، مشخصات هر یک از واحد ها، پارکینگ، انباری و قسمت مشاعات مشخص گردد. به برگه و گواهی صادر شده از طرف اداره ثبت صورت مجلس تفکیکی گفته می‌شود که مشخصات تمامی قسمت‌های تفکیک شده را مشخص می‌کند.

 

صفحات زیر را هم حتما ببینید :

 

صورت مجلس تفکیکی چه کاربردی دارد؟

تفکیک آپارتمان ها ضرورتی است که برای جداسازی واحد ها جهت صدور سند و فروش ملک انجام می شود. بر اساس صورت مجلس تفکیکی حدود اربعه واحدها، مساحت آن‌ها و شماره‌گذاری هر واحد انجام می‌شود و در تقسیم‌نامه قدرالسهم هر واحد از کل زمین و شش‌دانگ بودن هر واحد مشخص می‌شود. در واقع از طریق صورت مجلس تفکیکی ملک از حالت مشاع خارج می‌شود و اداره ثبت می‌تواند بر اساس صورت مجلس تفکیکی و تقسیم‌نامه برای هر واحد پارکینگ و انباری جانمایی کند. اما لازم به ذکر است که اگر در پایان کار ساختمان بخش هایی به صورت مشترک معرفی شده باشد هنگام تنظیم صورت مجلس تفکیکی تنها اعیان ملک تقسیم خواهد شد. در مجموع در موارد زیر نیاز به صورت مجلس تفکیکی خواهیم داشت:

 • صدور اسناد مالکیت برای بخش های تفکیک شده

برای صدور سند مالکیت تنظیم صورت مجلس تفکیکی الزامی است. پس از تکمیل مراحل ساخت می بایست برای تفکیک آپارتمان و واحد های آن اقدام کرد که اولین اقدام تنظیم صورت مجلس تفکیکی خواهد بود. در معاملات پیش فروش ملک، در صورتی که آپارتمانی ساخته شود و فروشنده اقدام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ننماید با توجه به اینکه این امر از لوازم انتقال سند رسمی است و انتقال سند رسمی و انجام کامل همه امور اداری و ثبتی به عهده فروشنده است، خریدار می‌تواند نسبت به طرح دعوی الزام به اخذ پایان کار و الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی اقدام نماید.

 • فروش املاک چند واحد تحت تملک یک نفر

در تفکیک املاک هر شخص می تواند ملک شش دانگ خود را بر اساس ضوابط موجود به قطعات کوچکتر تفکیک و برای هر یک سند جداگانه ای دریافت نماید. زمانی که مالک یک آپارتمان قصد فروش ملک به صورت قطعات کوچکتر را داشته باشد، می بایست ابتدا اقدام به دریافت صورت مجلس تفکیکی کرده و هر یک از قطعات را به نام مالک جدید انتقال دهد. در این زمان نسخه ای از صورت مجلس تفکیکی به دفتر اسناد رسمی مربوط ارسال خواهد شد و مالک می تواند با مراجعه به دفترخانه، تقاضای انتقال قطعات و صدور سند برای خریدار را داشته باشد. برای این منظور سردفتر ضمن ثبت در دفتر انتقالات سند مالکیت، گزارشی از روند انتقال ملک را به اداره‌ی ثبت ارسال می‌کند تا خریدار به عنوان مالک جدید، سند مالکیت را دریافت کند.

 • تقسیم ملک مشاع

ملک مشاع میان چند نفر به عنوان مالک مشترک است. لذا در صورتی که طرفین قصد تقسیم و تفکیک ملک را داشه باشند نیاز به تنظیم صورت مجلس تفکیکی خواهد بود. پس از تنظیم صورت مجلس تفکیکی و تقسیمات اعلام شده در آن تقسیم نامه تنظیم (مالكین به نسبت قدرالسهم خود تعدادی از واحد ها را به طور كامل و شش دانگ انتخاب می نمایند این انتخاب در سندی به نام تقسیم نامه ثبت می شود) خواهد شد که بر اساس آن می توان اقدام به دریافت سند مجزا کرد. بر اساس صورت مجلس تفکیکی، در تقسیم‌نامه‌ قطعه‌ای مفروز برای هر مالک ملک مشاع تنظیم خواهد شد که در مراحل بعد برای هر قطعه با استناد به همین تقسیم‌نامه، سند مالکیت صادر خواهد کرد و ملک دیگر مشاع نخواهد بود.

لازم به ذکر است تقسیم‌نامه با توجه به توافق و صلح شرکا تنظیم می شود لذا اگر پس از تفکیک، شرکا درمورد تقسیم‌نامه نتوانند یکدیگر را راضی کنند، تفکیک و تنظیم صورت مجلس تفکیک دیگر مفید نخواهد بود و می بایست از طریق افراز اقدام به جداسازی ملک مشاع شود.

صورت مجلس تفکیکی چیست؟

صورت مجلس تفکیکی پارکینگ

برای تقسیم پارکینگ ساختمان نیز می بایست اقدام به تنظیم صورت مجلس تفکیکی کرد. تقسیم پارکینگ می تواند همزمان با تقسیم قسمت های دیگر انجام شده و پارکینگ هر واحد مشخص شود. هنگام تقسیم پارکینگ برای تنظیم صورت مجلس تفکیکی بر اساس قانون به روش زیر عمل می شود:

ابتدا از سمت شمال غربی ساختمان در جهت عقربه های ساعت تقسیم پارکینگ شروع می شود. به طوری کهتقسیم پارکینگ بین واحدها از طبقات بالایی شروع می گردد. بر اساس این تعریف معمولاً پارکینگ های موجود در طبقه همکف به واحدهای طبقات فوقانی می‌رسد و پارکینگ‌های طبقاتی زیرین به واحدهایی که طبقه آنها پایین‌تر می باشد تعلق خواهد یافت.

در شرایطی که پارکینگ به صورت مشاع باشد خود مالکین اقدام به تقسیم می کنند تا مشکلات احتمالی را کاهش دهند. در این شرایط به هر واحد برای مدت معینی پارکینگ خاصی را اختصاص می‌دهند که پس از اتمام مدت مذکور پارکینگ مورد نظر را با پارکینگ واحد دیگری تعویض می کنند تا عدالت بین تمامی واحدها برقرار باشد.

در همین رابطه بخوانید:

قوانین پارکینگ مزاحم

صورت مجلس تفکیکی آپارتمان را از کجا بگیریم؟

صورت مجلس تفکیکی توسط اداره ثبت اسناد و املاک، با کمک گواهی پایان کار ساختمان و با استناد به آن تهیه می‌شود. برای این منظور، بعد از پایان پروسه ساختمانی و صدور پایان کار، مالک می تواند به دفتر اسناد رسمی مراجعه کرده و درخواست خود مبنی بر صدور صورت مجلس تفکیکی را رائه دهد. پس از آن سر دفتر اسناد رسمی درخواست مالک را به اداره ثبت اسناد و املاک در محل ملک ارسال خواهد کرد. در این مرحله اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور صورت مجلس تفکیکی اقدام می‌ کنند. لذا اولین قدم برای دریافت صورت مجلس تفکیکی، دریافت گواهی پایان کار ساختمان می باشد.

صورت مجلس تفکیکی آپارتمان را از کجا بگیریم؟

دریافت الکترونیکی صورت مجلس تفکیکی

دریافت صورت مجلس تفکیکی از طریق سامانه ثب اسناد امکان پذیر نبوده و نمی توان شخصا برای آن اقدام کرد. لذا ابتدا باید به شهرداری منطقه مراجعه کرده و بعد از دریافت نقشه به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید.  با ارائه نقشه می توانید از اداره ثبت تقاضای استعلام و تنظیم صورت مجلس تفکیکی را داشته باشید.

مراحل دریافت صورت مجلس تفکیکی

برای دریافت صورت مجلس تفکیکی می بایست مراحل زیر را طی کرد.

 • مراجعه مالک یا نماینده قانونی وی به شهرداری منطقه 
 • دریافت نقشه صورت مجلس تفکیکی
 • ارائه نقشه صورت مجلس تفکیکی به دفتر اسناد رسمی
 • تقاضای استعلام و صورت مجلس تفکیکی از اداره ثبت
 • دریافت هزینه های قانونی و صدور صورت مجلس تفکیکی

اداره ثبت، تنظیم صورت مجلس تفکیکی را براساس نقشه ای که حتما به تایید شهرداری رسیده باشد، انجام می دهند.

مدارک لازم جهت دریافت صورت مجلس تفکیکی

مدارک لازم جهت دریافت صورت مجلس تفکیکی به شرح زیر می باشد:

 • مدارک شناسایی شامل شناسنامه و کارت ملی
 • ارائه گواهی پایان کار ساختمان و اسناد مالکیت
 • درخواست کتبی مالک

ابطال صورت مجلس تفکیکی

ابطال صورت مجلس تفکیکی

در صورتی ابطال صورت مجلس تفکیکی ملک امکان پذیر است که صورت مجلس مورد نظر ثبت نشده و یا بر اساس آن سند رسمی تنظیم نشده است. پیش از تنظیم اسناد مورد نظر مالکین می توانند اعتراض خود را نسبت به اطلاعات درج شده در صورت مجلس تفکیکی ارائه دهند.  اما تحت چه شرایطی مالک یا مالکین می توانند برای ابطال صورت مجلس تفکیکی اقدام کنند؟

شرایط ابطال صورت مجلس تفکیکی به شرح زیر است:

 • ادعای مالک مبنی بر عدم حضور در هنگام تنظیم صورت مجلس تفکیکی
 • ادعای جعلی بودن امضای مالک در زیر صورت مجلس تفکیکی
 • عدم رعایت مقررات قانونی در تنظیم صورت مجلس تفکیکی

نمونه صورت مجلس تفکیکی

نمونه صورت مجلس تفکیکیعکس صورت مجلس تفکیکی

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 (23 رای)