خریداران و فروشندگان خانه کلاه سرتان نرود!

خریداران و فروشندگان خانه کلاه سرتان نرود!

خریداران و فروشندگان خانه کلاه سرتان نرود!


 

 

خریداران و فروشندگان خانه کلاه سرتان نرود!

 اگر شخصی ملک خود را به شکل قولنامه‌ای بفروشد و چکی به تاریخ روز بعد از تنظیم قرارداد تحویل بگیرد، در صورتی که حساب خریدار خالی باشد و چک معامله نقد نشود، در کمال حیرت فروشنده، نمی‌تواند معامله را فسخ کند!

 حتی اگر در دادگاه شکایتی ثبت شود، قانون و دادگاه از فروشنده حمایت نمی‌کند و می‌گوید از لحظه‌ای که قولنامه فروش را امضا کردید، شما مالک ملک نیستید و فقط مالک چک هستید و می‌توانید با طرح شکایت، وجه چک را به صورت قانونی از خریدار ملک مطالبه کنید.

 می‌توانید برای اطمینان از نقد شدن چک‌ها، شروطی را در قرارداد منعقده وارد و در آن قید کنید که در صورت نقد نشدن وجه چک، اختیار فسخ معامله را دارید.

 

 

به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 (1 رای)