آپارتمان 290متری فروشی در شهرک گلستان .

تهران کد ملک S18461

photo_2018-02-08_13-35-38

photo_2018-02-08_13-35-42

photo_2018-02-08_13-35-46

photo_2018-02-08_13-35-50

photo_2018-02-08_13-35-53

photo_2018-02-08_13-35-58

photo_2018-02-08_13-36-02

photo_2018-02-08_13-36-06

photo_2018-02-08_13-36-09

photo_2018-02-08_13-36-13

photo_2018-02-08_13-36-18

photo_2018-02-08_13-35-38

photo_2018-02-08_13-35-42

photo_2018-02-08_13-35-46

photo_2018-02-08_13-35-50

photo_2018-02-08_13-35-58

photo_2018-02-08_13-36-02

photo_2018-02-08_13-36-06

photo_2018-02-08_13-36-09

photo_2018-02-08_13-36-13

photo_2018-02-08_13-36-18

photo_2018-02-08_13-35-38 photo_2018-02-08_13-35-42 photo_2018-02-08_13-35-46 photo_2018-02-08_13-35-50 photo_2018-02-08_13-35-53 photo_2018-02-08_13-35-58 photo_2018-02-08_13-36-02 photo_2018-02-08_13-36-06 photo_2018-02-08_13-36-09 photo_2018-02-08_13-36-13 photo_2018-02-08_13-36-18 photo_2018-02-08_13-35-38 photo_2018-02-08_13-35-42 photo_2018-02-08_13-35-46 photo_2018-02-08_13-35-50 photo_2018-02-08_13-35-58 photo_2018-02-08_13-36-02 photo_2018-02-08_13-36-06 photo_2018-02-08_13-36-09 photo_2018-02-08_13-36-13 photo_2018-02-08_13-36-18
1 از 21
photo_2018-02-08_13-35-38 photo_2018-02-08_13-35-42 photo_2018-02-08_13-35-46 photo_2018-02-08_13-35-50 photo_2018-02-08_13-35-53 photo_2018-02-08_13-35-58 photo_2018-02-08_13-36-02 photo_2018-02-08_13-36-06 photo_2018-02-08_13-36-09 photo_2018-02-08_13-36-13 photo_2018-02-08_13-36-18 photo_2018-02-08_13-35-38 photo_2018-02-08_13-35-42 photo_2018-02-08_13-35-46 photo_2018-02-08_13-35-50 photo_2018-02-08_13-35-58 photo_2018-02-08_13-36-02 photo_2018-02-08_13-36-06 photo_2018-02-08_13-36-09 photo_2018-02-08_13-36-13 photo_2018-02-08_13-36-18
ویژگی های ملک
قیمت: 2,700,000,000 تومان
300 مترمربع 3 پارکینگ 4 خواب 3 سرویس
توضیحات ملک

مساحت زمین 500متر .

سه طبقه تک واحدی .

9پارکینگ .

شمالی .

4خواب.

موقعیت روی نقشه
به این نوشته امتیاز دهید 1 2 3 4 5 بدون امتیاز