املاک موجود در:" مجتمع تجاری طوبی "

۱۵متری طوبی
فروش

345 , 000 , 000تومان

۱۵متری طوبی

15 متر
s24308
مغازه
۱۵متری طوبی
فروش

345 , 000 , 000تومان

۱۵متری طوبی

15 متر
s24307
مغازه
۲۵متری طوبی
فروش

625 , 000 , 000تومان

۲۵متری طوبی

25 متر
s23705
مغازه
۱۸متری طوبی
فروش

450 , 000 , 000تومان

۱۸متری طوبی

18 متر
s23703
مغازه
۳۰متری طوبی
فروش

600 , 000 , 000تومان

۳۰متری طوبی

30 متر
s23700
مغازه
مغازه ۳۰متری در طوبا
فروش

900 , 000 , 000تومان

مغازه
۳۱متری  طوبی
فروش

868 , 000 , 000تومان

۳۱متری طوبی

31 متر
s22536
مغازه