املاک موجود در:" مجتمع تجاری طوبی "

۲۱۰ متر تجاری مجتمع تجاری طوبی
فروش

570 , 000 , 000تومان

مغازه
۳۳ متر تجاری ،واقع در مجتمع تجاری طوبی
فروش

780 , 000 , 000تومان

مغازه
۱۷متر مجتمع تجاری طوبی
فروش

610 , 000 , 000تومان

مغازه
فروش واحد ۶۵۰ متری بهمراه ۱۷ پارکینگ
فروش

6 , 500 , 000 , 000تومان

برج
۳۱متر مجتمع تجاری طوبی
فروش

1 , 395 , 000 , 000تومان

مغازه ۲۵۰ متری
فروش

5 , 500 , 000 , 000تومان

مغازه
۲۰متر مجتمع تجاری طوبی
فروش

700 , 000 , 000تومان

مغازه
۲۵۰متر رستوران مجتمع تجاری طوبی
فروش

5 , 500 , 000 , 000تومان

واحد اداری