املاک موجود در:" مجتمع تجاری طوبی "

۳۸متر مجتمع تجاری طوبی
فروش

700 , 000 , 000تومان

مغازه
۸متر طبقه ۱ مجتمع تجاری طوبی
فروش

256 , 000 , 000تومان

مغازه
۲۳متر مجتمع طوبی
فروش

700 , 000 , 000تومان

۱۶متر پاساژ طوبی
فروش

400 , 000 , 000تومان

مغازه
مجتمع تجاری طوبی ۱۱۰متری
فروش

4 , 950 , 000 , 000تومان

مغازه
۳۷متر مجتمع تجاری طوبی
فروش

2 , 250 , 000 , 000تومان

مغازه
۵۰متر حیاط بیرونی مجتمع طوبی
رهن و اجاره

رهن : 60, 000, 000
اجاره : 8, 000, 000

۲۰ متر مجتمع طوبی
فروش

420 , 000 , 000تومان