املاک موجود در:" مجتمع تجاری طوبی "

واحد تجاری ۱۳۰ متر در پاساژ طوبی
فروش

5 , 850 , 000 , 000تومان

مغازه
واحد تجاری ۸۰ متر سه بر در پاساژ طوبی
فروش

4 , 800 , 000 , 000تومان

مغازه
واحد تجاری ۷۵ متر در مجتمع تجاری طوبی

4 , 125 , 000 , 000تومان

مغازه
فروش مغازه ۲۵ متری در مجتمع تجاری طوبی
فروش

1 , 275 , 000 , 000تومان

مغازه
رهن و اجاره مغازه ۳۲متری در مجتمع تجاری طوبی
رهن و اجاره

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 3, 500, 000

مغازه
فروش دو واحد در پاساژ طوبی
فروش

2 , 232 , 000 , 000تومان

مغازه
فروش مغازه ۱۵متری  در پاساژ طوبی
فروش

510 , 000 , 000تومان

مغازه
رهن و اجاره واحد۲۳متری در پاساژ طوبی
رهن و اجاره

رهن : 55, 000, 000
اجاره : 1, 700, 000

مغازه