املاک موجود در:" مجتمع تجاری طوبی "

۲۰ متر مجتمع طوبی
فروش

420 , 000 , 000تومان

۲۰ متر مجتمع طوبی

20 متر
s28682
4 ماه
۲۰.۵متر ی تجاری مجتمع طوبی
فروش

600 , 000 , 000تومان

مغازه
۱۲۰متری ۱خواب اداری
فروش

780 , 000 , 000تومان

۱۲۰متری ۱خواب اداری

1 خواب
120 متر
s27486
واحد اداری
مغازه ۲۹ متری مجتمع تجاری اداری طوبی
فروش

435 , 000 , 000تومان

مغازه
۱۵متری طوبی
فروش

345 , 000 , 000تومان

۱۵متری طوبی

15 متر
s24308
مغازه
۱۵متری طوبی
فروش

345 , 000 , 000تومان

۱۵متری طوبی

15 متر
s24307
مغازه
۲۵متری طوبی
فروش

625 , 000 , 000تومان

۲۵متری طوبی

25 متر
s23705
مغازه
۱۸متری طوبی
فروش

450 , 000 , 000تومان

۱۸متری طوبی

18 متر
s23703
مغازه