املاک موجود در:" مجتمع تجاری طوبی "

۲۰متر مجتمع تجاری طوبی
فروش

1 , 000 , 000 , 000تومان

مغازه
۱۰۲متر همکف مجتمع تجاری طوبی
فروش

5 , 500 , 000 , 000تومان

مغازه
۴۷متر مجتمع تجاری طوبی
فروش

1 , 880 , 000 , 000تومان

مغازه
۳۸متر مجتمع تجاری طوبی
فروش

700 , 000 , 000تومان

مغازه
۸متر طبقه ۱ مجتمع تجاری طوبی
فروش

256 , 000 , 000تومان

مغازه
۲۳متر مجتمع طوبی
فروش

700 , 000 , 000تومان

۲۳متر مجتمع طوبی

23 متر
s31502
3 ماه
۱۶متر پاساژ طوبی
فروش

400 , 000 , 000تومان

۱۶متر پاساژ طوبی

16 متر
s30866
4 ماه
مغازه
مجتمع تجاری طوبی ۱۱۰متری
فروش

4 , 950 , 000 , 000تومان

مغازه