املاک موجود در:" مجتمع تجاری طوبی "

۳۰ متر تجاری شهرک گلستان

750 , 000 , 000تومان

مغازه
۲۳ متر تجاری وافع در شهرک گلستان
فروش

690 , 000 , 000تومان

مغازه
۲۱۰ متر تجاری مجتمع تجاری طوبی
فروش

570 , 000 , 000تومان

مغازه
۲۴ متر تجاری
رهن و اجاره

رهن : 30, 000, 000
اجاره : 3, 000, 000

۲۴ متر تجاری

24 متر
s38182
یک ماه
مغازه
۳۰ متر تجاری ،مجتمع تجاری طوبی
رهن و اجاره

رهن : 20, 000, 000
اجاره : 4, 500, 000

مغازه
۳۳ متر تجاری ،واقع در مجتمع تجاری طوبی
فروش

780 , 000 , 000تومان

مغازه
۴۷متر مجتمع تجاری طوبی
فروش

1 , 880 , 000 , 000تومان

۴۷متر مجتمع تجاری طوبی

47 متر
s38022
یک ماه
واحد اداری
۴۰متر همکف مجتمع تجاری طوبی
رهن و اجاره

رهن : 100, 000, 000
اجاره : 8, 000, 000

مجتمع کم واحد