املاک موجود در:" برج آفتاب 22 "

۱۶۵متری ۳خواب آفتاب ۲۲
فروش

858 , 000 , 000تومان

۱۶۵متری ۳خواب آفتاب ۲۲

3 خواب
165 متر
s27885
2 ماه
برج
۱۳۵متری ۳خواب آفتاب ۲۲
فروش

810 , 000 , 000تومان

۱۳۵متری ۳خواب آفتاب ۲۲

3 خواب
135 متر
s27863
2 ماه
برج
۱۳۵متری ۳خواب آفتاب
فروش

790 , 000 , 000تومان

۱۳۵متری ۳خواب آفتاب

3 خواب
135 متر
s24320
برج
۱۳۷متری ۳خواب آفتاب
فروش

616 , 500 , 000تومان

۱۳۷متری ۳خواب آفتاب

3 خواب
137 متر
s23770
برج
۱۳۷متر اپارتمان  برج افتاب
فروش

794 , 600 , 000تومان

برج