املاک موجود در:" برج آفتاب 22 "

کوهک شرقی ، ۱۶۵ متر ، ۳ خواب
فروش

1 , 864 , 500 , 000تومان

شخصی ساز
کوهک شرقی  ، ۱۶۵ متر ، ۳ خواب
فروش

1 , 782 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
۱۳۳متر ۲خواب مجتمع آفتاب
فروش

790 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
3
۱۳۰متر۳خواب
فروش

1 , 105 , 000 , 000تومان

۱۳۰متر۳خواب

3 خواب
130 متر
s34179
برج
۸۹متر ۲خواب آفتاب۲۲
فروش

730 , 000 , 000تومان

۸۹متر ۲خواب آفتاب۲۲

2 خواب
89 متر
s33045
برج
برج آفتاب ۲۲
فروش

880 , 000 , 000تومان

برج آفتاب ۲۲

3 خواب
135 متر
s32439
برج
۱۳۵ متر ۳خواب محدوده المپیک
فروش

1 , 365 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۰ متر ۳خواب مجتمع آفتاب ۲۲
فروش

910 , 000 , 000تومان

برج