املاک موجود در:" برج آفتاب 22 "

۱۴۰ متر ۳خواب مجتمع آفتاب ۲۲
فروش

910 , 000 , 000تومان

۱۴۰ متر ۳خواب مجتمع آفتاب ۲۲

3 خواب
140 متر
s30643
4 ماه
برج
۱۳۸متر، ۳خواب، ضلع غربی استادیوم
فروش

897 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۲متر، ۳خواب،ضلع غربی استادیوم
فروش

1 , 022 , 000 , 000تومان

برج
5
۱۴۰متر ۳خواب آفتاب ۲۲
فروش

840 , 000 , 000تومان

۱۴۰متر ۳خواب آفتاب ۲۲

3 خواب
140 متر
s30313
4 ماه
برج
۱۴۰متر ۳خواب برج آفتاب
فروش

840 , 000 , 000تومان

۱۴۰متر ۳خواب برج آفتاب

3 خواب
140 متر
s30282
4 ماه
برج
۱۳۵ متری ۳خواب افتاب ۲۲
فروش

783 , 000 , 000تومان

۱۳۵ متری ۳خواب افتاب ۲۲

3 خواب
135 متر
s30184
4 ماه
برج
4
۱۴۲متر ۳خواب  آفتاب۲۲
فروش

840 , 000 , 000تومان

۱۴۲متر ۳خواب آفتاب۲۲

3 خواب
142 متر
s29614
برج
۱۶۵ متر ۳خواب شهرک آفتاب
فروش

1 , 200 , 000 , 000تومان

شخصی ساز