املاک موجود در:" شهرک شهید باقری "

۱۲۴متر ۲خواب برج انرژی اتمی
فروش

1 , 116 , 000 , 000تومان

برج
۸۸ متر ۲ خواب شهرک شهید باقری
فروش

620 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۱۲۴متر ۲خواب برج انرژی اتمی
فروش

992 , 000 , 000تومان

برج
۸۸متر ۲خواب شهید باقری
فروش

580 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۸۲متر ۲خواب شهید باقری
فروش

575 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
شهید باقری
فروش

450 , 000 , 000تومان

شهید باقری

87 متر
s32322
مجتمع کم واحد
۸۹متر ۲خواب شهید باقری
فروش

623 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۸۰متر ۲خواب شهید باقری
فروش

560 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد