املاک موجود در:" شهرک شهید باقری "

۲۶ متر تجاری
فروش

400 , 000 , 000تومان

۲۶ متر تجاری

26 متر
s28802
شخصی ساز
۸۰ متری ۲خواب-گلستان هفتم
فروش

400 , 000 , 000تومان

برج
۹۶متری ۲خواب سما
فروش

490 , 000 , 000تومان

۹۶متری ۲خواب سما

2 خواب
96 متر
s28011
برج
۷۰متری ۱خواب شهید باقری
فروش

350 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۸۵متری ۲خواب شهید باقری
فروش

399 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۹۸متری ۲خواب برج سما
فروش

490 , 000 , 000تومان

۹۸متری ۲خواب برج سما

2 خواب
98 متر
s27913
برج
۶۸متری ۲خواب شهید باقری
فروش

325 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۸۵متری ۲خواب شهید باقری
فروش

416 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد