املاک موجود در:" شهرک شهید باقری "

۸۰متر ۲خواب شهید باقری
فروش

560 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۸۰متر ۲خواب شهید باقری
فروش

560 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
فروش واحد ۶۹ متری در شهرک شهید باقری
فروش

414 , 000 , 000تومان

برج
۸۲متر ۲خواب شهید باقری
فروش

515 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
شهرک باقری
فروش

530 , 000 , 000تومان

شهرک باقری

2 خواب
89 متر
s31522
۲۶متر شهید باقری
فروش

1 , 100 , 000 , 000تومان

مغازه
۲۶  متر مغازه شهید باقری
فروش

1 , 170 , 000 , 000تومان

مغازه
۸۵متر ۲خواب باقری
فروش

425 , 000 , 000تومان

۸۵متر ۲خواب باقری

2 خواب
85 متر
s30783
مجتمع کم واحد