املاک موجود در:" شهرک شهید باقری "

۷۰متری ۱خواب شهید باقری
فروش

230 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۱۰۵متری ۲خواب باقری
فروش

450 , 000 , 000تومان

۱۰۵متری ۲خواب باقری

2 خواب
105 متر
s24094
۱۰۱متری ۲خواب شهیدباقری
فروش

370 , 000 , 000تومان

برج
فروش آپارتمان ۷۰متری در شهرک شهید باقری شمال همت منطقه۲۲
فروش

200 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۷۰متری ۱خواب شهید باقری
فروش

200 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۷۹متری ۲خواب باقری
فروش

355 , 500 , 000تومان

۷۹متری ۲خواب باقری

2 خواب
79 متر
s22592
فروش آپارتمان ۸۳ متری در شهرک شهید باقری منطقه۲۲
فروش

275 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۸۳متری ۲خواب شهید باقری
فروش

275 , 000 , 000تومان