املاک موجود در:" شهرک شهید باقری "

۸۹متر ۲خواب باقری
فروش

700 , 000 , 000تومان

۸۹متر ۲خواب باقری

2 خواب
89 متر
s35566
2 ماه
مجتمع کم واحد
۱۲۴متر ۲خواب برج انرژی اتمی
فروش

1 , 116 , 000 , 000تومان

۱۲۴متر ۲خواب برج انرژی اتمی

2 خواب
124 متر
s34479
3 ماه
برج
۸۸ متر ۲ خواب شهرک شهید باقری
فروش

620 , 000 , 000تومان

۸۸ متر ۲ خواب شهرک شهید باقری

2 خواب
88 متر
s34157
4 ماه
مجتمع کم واحد
۱۲۴متر ۲خواب برج انرژی اتمی
فروش

992 , 000 , 000تومان

۱۲۴متر ۲خواب برج انرژی اتمی

2 خواب
124 متر
s33043
4 ماه
برج
۸۸متر ۲خواب شهید باقری
فروش

580 , 000 , 000تومان

۸۸متر ۲خواب شهید باقری

2 خواب
88 متر
s32988
4 ماه
مجتمع کم واحد
۸۲متر ۲خواب شهید باقری
فروش

575 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
شهید باقری
فروش

450 , 000 , 000تومان

شهید باقری

87 متر
s32322
مجتمع کم واحد
۸۹متر ۲خواب شهید باقری
فروش

623 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد