املاک موجود در:" شهرک شهید باقری "

۱۲۴متری ۲خواب شهید باقری
فروش

471 , 000 , 000تومان

برج
۱۳۲متری ۲خواب شهید باقری
فروش

500 , 000 , 000تومان

برج
۱۲۴متری ۲خواب شهید باقری
فروش

458 , 000 , 000تومان

برج
۱۰۵متری ۲خواب شهرک شهید باقری
فروش

565 , 000 , 000تومان

برج
فروش آپارتمان ۸۶ متری در شهرک شهید باقری منطقه۲۲
فروش

301 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۸۴متری ۲خواب باقری
فروش

270 , 000 , 000تومان

۸۴متری ۲خواب باقری

2 خواب
84 متر
s25259
مجتمع کم واحد
فروش آپارتمان ۷۱ متری در شهرک شهید باقری منطقه۲۲
فروش

255 , 600 , 000تومان

مجتمع کم واحد