املاک موجود در:" شهرک شهید باقری "

فروش آپارتمان ۸۶ متری در شهرک شهید باقری منطقه۲۲
فروش

301 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۸۴متری ۲خواب باقری
فروش

270 , 000 , 000تومان

۸۴متری ۲خواب باقری

2 خواب
84 متر
s25259
4 ماه
مجتمع کم واحد
فروش آپارتمان ۷۱ متری در شهرک شهید باقری منطقه۲۲
فروش

255 , 600 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۷۰متری ۱خواب شهید باقری
فروش

230 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۱۰۵متری ۲خواب باقری
فروش

450 , 000 , 000تومان

۱۰۵متری ۲خواب باقری

2 خواب
105 متر
s24094
۱۰۱متری ۲خواب شهیدباقری
فروش

370 , 000 , 000تومان

برج
فروش آپارتمان ۷۰متری در شهرک شهید باقری شمال همت منطقه۲۲
فروش

200 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۷۰متری ۱خواب شهید باقری
فروش

200 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد