املاک موجود در:" شهرک شهید باقری "

۱۰۶متر ۲خواب باقری
فروش

900 , 000 , 000تومان

۱۰۶متر ۲خواب باقری

2 خواب
106 متر
s36769
یک ماه
مجتمع کم واحد
۸۹متر ۲خواب باقری
رهن و اجاره

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 1, 700, 000

۸۹متر ۲خواب باقری

2 خواب
89 متر
s36697
یک ماه
مجتمع کم واحد
۸۶متر ۲خواب گلستان ۵
فروش

850 , 000 , 000تومان

۸۶متر ۲خواب گلستان ۵

2 خواب
86 متر
s36610
یک ماه
مجتمع کم واحد
۷۶متردوخواب شهیدباقری
رهن و اجاره

رهن : 90, 000, 000

۷۶متردوخواب شهیدباقری

2 خواب
76 متر
s36335
2 ماه
شخصی ساز
۸۵متر ۲خواب شهید باقری
رهن و اجاره

رهن : 30, 000, 000
اجاره : 2, 000, 000

۸۵متر ۲خواب شهید باقری

2 خواب
85 متر
s36109
2 ماه
مجتمع کم واحد
۸۶متر ۲خواب شهید باقری
رهن و اجاره

رهن : 30, 000, 000
اجاره : 1, 600, 000

۸۶متر ۲خواب شهید باقری

2 خواب
86 متر
s36297
2 ماه
مجتمع کم واحد
۸۵ متر ۲خواب باقری
رهن و اجاره

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 980, 000

۸۵ متر ۲خواب باقری

2 خواب
85 متر
s35948
2 ماه
مجتمع کم واحد
۸۴متر ۲خواب باقری
فروش

750 , 000 , 000تومان

۸۴متر ۲خواب باقری

2 خواب
84 متر
s35947
2 ماه
مجتمع کم واحد