املاک موجود در:" شهرک شهید باقری "

فروش واحد ۹۰ متری ۲خواب در باقری
فروش

850 , 000 , 000تومان

فروش واحد ۹۰ متری ۲خواب در باقری

2 خواب
90 متر
s41649
یک ماه
مجتمع کم واحد
فروش واحد ۶۹متری در شهرک باقری
فروش

610 , 000 , 000تومان

فروش واحد ۶۹متری در شهرک باقری

2 خواب
69 متر
s39672
یک ماه
مجتمع کم واحد
فروش واحد ۷۹ متری ۲خواب در باقری
فروش

705 , 000 , 000تومان

فروش واحد ۷۹ متری ۲خواب در باقری

2 خواب
79 متر
s41481
یک ماه
مجتمع کم واحد
رهن و اجاره واحد ۶۶متری ۱خواب  در باقری
رهن و اجاره

رهن : 55, 000, 000
اجاره : 900, 000

مجتمع کم واحد
فروش واحد ۸۲متری ۲خواب در باقری
فروش

710 , 000 , 000تومان

فروش واحد ۸۲متری ۲خواب در باقری

2 خواب
82 متر
s41177
یک ماه
مجتمع کم واحد
فروش واحد ۱۰۰ متری ۲خواب در برج سماء
فروش

950 , 000 , 000تومان

برج
فروش واحد ۷۳متری ۲خواب در باقری
فروش

730 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
فروش واحد ۸۶متری ۲خواب در شهرک باقری
فروش

830 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد