املاک موجود در:" شهرک شهید باقری "

۱۰۴متر ۲خواب باقری
رهن و اجاره

رهن : 80, 000, 000
اجاره : 1, 500, 000

۱۰۴متر ۲خواب باقری

2 خواب
104 متر
s33752
یک ماه
مجتمع کم واحد
رهن کامل ۹۰ متری شهید باقری
رهن و اجاره

رهن : 90, 000, 000

رهن کامل ۹۰ متری شهید باقری

2 خواب
86 متر
s33647
یک ماه
شخصی ساز
۸۲متر ۲خواب باقری
رهن و اجاره

رهن : 100, 000, 000
اجاره : 750, 000

۸۲متر ۲خواب باقری

2 خواب
82 متر
s33606
یک ماه
مجتمع کم واحد
۱۱۰متر ۲خواب تعاونی مسکن بیمارستان میلاد
رهن و اجاره

رهن : 30, 000, 000
اجاره : 2, 300, 000

مجتمع کم واحد
۱۲۴متر ۲خواب برج انرژی اتمی
فروش

992 , 000 , 000تومان

۱۲۴متر ۲خواب برج انرژی اتمی

2 خواب
124 متر
s33043
2 ماه
برج
۸۸متر ۲خواب شهید باقری
فروش

580 , 000 , 000تومان

۸۸متر ۲خواب شهید باقری

2 خواب
88 متر
s32988
2 ماه
مجتمع کم واحد
۸۲متر ۲خواب شهید باقری
فروش

575 , 000 , 000تومان

۸۲متر ۲خواب شهید باقری

2 خواب
82 متر
s32614
2 ماه
مجتمع کم واحد
شهید باقری
فروش

450 , 000 , 000تومان

شهید باقری

87 متر
s32322
2 ماه
مجتمع کم واحد