املاک موجود در:" شهرک سروآزاد "

فروش واحد ۱۱۰متری ۲خواب در آزاد شهر
فروش

1 , 300 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
فروش واحد ۱۱۰متری ۲خواب در شهرک سرو آزاد
فروش

1 , 300 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
فروش واحد ۱۱۵ متری ۲خواب در آزادشهر
فروش

1 , 150 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
فروش واحد ۱۰۷متری ۲خواب در سرو آزاد
فروش

1 , 284 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
آپارتمان ۱۱۰متری شخصی ساز در منطقه ۲۲
فروش

750 , 000 , 000تومان

۱۶۷ متر فروشی نوساز آزادشهر
فروش

1 , 002 , 000 , 000تومان

فروش مغازه ۵۰ متری در شهرک سروآزاد منطقه۲۲
فروش

1 , 000 , 000 , 000تومان

مغازه