املاک موجود در:" شهرک سروآزاد "

۱۲۰متری ۲خواب شهرک سروازاد
فروش

632 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
فروش ۲۱۰ متر مستغلات در شهرک سروآزاد منطقه۲۲
فروش

2 , 000 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
فروش آپارتمان ۱۶۷ متری در شهرک سروآزاد منطقه۲۲
فروش

835 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
فروش آپارتمان ۱۶۷ متری در شهرک سروآزاد منطقه۲۲
فروش

1 , 002 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
فروش آپارتمان ۱۶۷ متری در شهرک سروآزاد منطقه۲۲
فروش

835 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
۲۱۰ متر فروشی مستغلات آزادشهر
فروش

2 , 000 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
۱۶۷ متر فروشی نوساز آزادشهر
فروش

1 , 002 , 000 , 000تومان