املاک موجود در:" شهرک چیتگر (امام رضا) "

آپارتمان ۹۶ متری در طبقاط بالای برجهای چیتگر
فروش

520 , 000 , 000تومان

برج
۱۱۵متری ۲خواب پامچال
فروش

534 , 700 , 000تومان

۱۱۵متری ۲خواب پامچال

2 خواب
115 متر
s26312
4 ماه
برج
۱۱۵متری ۲خواب پامچال

546 , 000 , 000تومان

۱۱۵متری ۲خواب پامچال

2 خواب
115 متر
s26307
4 ماه
برج
۱۵۲متری ۳خواب پامچال
فروش

638 , 000 , 000تومان

۱۵۲متری ۳خواب پامچال

3 خواب
152 متر
s26306
4 ماه
برج
۱۱۷متری ۲خواب پامچال
فروش

468 , 000 , 000تومان

۱۱۷متری ۲خواب پامچال

2 خواب
117 متر
s26304
4 ماه
برج
فروش آپارتمان ۱۱۵ متری در برجهای شهرک چیتگر
فروش

437 , 000 , 000تومان

برج
۱۱۵متری ۲خواب پامچال
فروش

437 , 000 , 000تومان

۱۱۵متری ۲خواب پامچال

2 خواب
115 متر
s26228
4 ماه
برج