املاک موجود در:" شهرک چیتگر (امام رضا) "

۱۱۸متری ۳خواب پامچال
فروش

590 , 000 , 000تومان

۱۱۸متری ۳خواب پامچال

3 خواب
118 متر
s27850
3 ماه
برج
۷۸متری ۱خواب پامچال
فروش

390 , 000 , 000تومان

۷۸متری ۱خواب پامچال

1 خواب
78 متر
s27849
3 ماه
برج
۱۰۸متری ۲خواب پامچال
فروش

540 , 000 , 000تومان

۱۰۸متری ۲خواب پامچال

2 خواب
108 متر
s27848
3 ماه
برج

۱۰۶متری ۲خواب پامچال

2 خواب
106 متر
s27492
4 ماه
برج
۱۱۰متری ۲خواب شهرک چیتگر
فروش

470 , 000 , 000تومان

۱۱۰متری ۲خواب شهرک چیتگر

2 خواب
110 متر
s27426
4 ماه
برج
۱۱۵متری ۲خواب پامچال
فروش

575 , 000 , 000تومان

۱۱۵متری ۲خواب پامچال

2 خواب
115 متر
s27404
4 ماه
برج
۸۰متری ۲خواب پامچال
فروش

360 , 000 , 000تومان

۸۰متری ۲خواب پامچال

2 خواب
80 متر
s27354
4 ماه
برج
۲۱۸متری ۴خواب پامچال
فروش

1 , 090 , 000 , 000تومان

۲۱۸متری ۴خواب پامچال

4 خواب
218 متر
s27353
4 ماه
برج