املاک موجود در:" شهرک چیتگر (امام رضا) "

فروش واحد ۱۰۹متری در برج های پامچال
فروش

599 , 500 , 000تومان

برج
فروش واحد ۱۱۰متری در برج های پامچال
فروش

550 , 000 , 000تومان

برج
فروش واحد ۱۱۷متری در برج ارکیده
فروش

650 , 000 , 000تومان

برج
آپارتمان ۸۶متری فروشی در برجهای شهرک چیتگر
فروش

560 , 000 , 000تومان

برج
فروش واحد ۱۶۸متری در برج پامچال
فروش

1 , 008 , 000 , 000تومان

برج
فروش واحد ۱۰۴متری در برج پامچال
فروش

603 , 200 , 000تومان

فروش واحد ۱۰۴متری در برج پامچال

2 خواب
104 متر
s30017
یک ماه
برج
آپارتمان ۸۶متری فروشی در شهرک چیتگر
فروش

559 , 000 , 000تومان

برج
۱۲۱متری ۳خواب ارکیده
فروش

738 , 000 , 000تومان

۱۲۱متری ۳خواب ارکیده

2 خواب
121 متر
s26244
3 ماه
برج