املاک موجود در:" شهرک چیتگر (امام رضا) "

۸۰متری ۲خواب پامچال
فروش

360 , 000 , 000تومان

۸۰متری ۲خواب پامچال

2 خواب
80 متر
s27354
6 روز
برج
۲۱۸متری ۴خواب پامچال
فروش

1 , 090 , 000 , 000تومان

۲۱۸متری ۴خواب پامچال

4 خواب
218 متر
s27353
6 روز
برج
۱۶۸متری ۳خواب پامچال
رهن و اجاره

722 , 400 , 000تومان

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 3, 000, 000

۱۶۸متری ۳خواب پامچال

3 خواب
168 متر
s27352
6 روز
برج
۱۶۸متری ۳خواب پامچال
رهن و اجاره

رهن : 40, 000, 000
اجاره : 2, 600, 000

۱۶۸متری ۳خواب پامچال

3 خواب
168 متر
s27331
7 روز
برج
فروش واحد۱۱۵متری در شهرک چیتگر
فروش

575 , 000 , 000تومان

برج
۱۰۷متری ۳خواب پامچال
رهن و اجاره

رهن : 110, 000, 000

۱۰۷متری ۳خواب پامچال

3 خواب
107 متر
s27327
7 روز
برج
۱۶۸متری ۳خواب پامچال
فروش

722 , 000 , 000تومان

۱۶۸متری ۳خواب پامچال

3 خواب
168 متر
s27326
7 روز
برج
۱۱۰متری ۲خواب پامچال
رهن و اجاره

رهن : 110, 000, 000

۱۱۰متری ۲خواب پامچال

2 خواب
110 متر
s27296
8 روز
برج