املاک موجود در:" شهرک چیتگر (امام رضا) "

۱۰۹متری ۲خواب پامچال
رهن و اجاره

رهن : 115, 000, 000
اجاره : 300, 000

۱۰۹متری ۲خواب پامچال

2 خواب
109 متر
s27697
یک ماه
برج
۱۳۳ متر فروشی شهرک مسکونی چیتگر
رهن و اجاره

رهن : 135, 000, 000

۱۳۳ متر فروشی شهرک مسکونی چیتگر

3 خواب
133 متر
s19465
یک ماه
برج
۱۳۳متری ۳خواب پامچال
فروش

500 , 000 , 000تومان

۱۳۳متری ۳خواب پامچال

3 خواب
133 متر
s27640
یک ماه
برج
فروش آپارتمان ۱۳۳متری در برجهای غرب دریاچه چیتگر
فروش

600 , 000 , 000تومان

برج

۱۰۶متری ۲خواب پامچال

2 خواب
106 متر
s27492
2 ماه
برج
۱۱۰متری ۲خواب شهرک چیتگر
فروش

470 , 000 , 000تومان

۱۱۰متری ۲خواب شهرک چیتگر

2 خواب
110 متر
s27426
2 ماه
برج
۱۱۰ متر فروشی شهرک مسکونی چیتگر طبقات بالا
رهن و اجاره

450 , 000 , 000تومان

رهن : 125, 000, 000
اجاره : 200, 000

برج
۱۱۵متری ۲خواب پامچال
فروش

575 , 000 , 000تومان

۱۱۵متری ۲خواب پامچال

2 خواب
115 متر
s27404
2 ماه
برج