املاک موجود در:" بلوار کوهک "

اپارتمان ۱۹۰متری فروشی بلوار کوهک

۳ خواب
۱۹۰ متر
s28391
یک ماه
شخصی ساز

اپارتمان ۱۵۰متری فروشی بلوار کوهک

۳ خواب
۱۵۰ متر
s28390
یک ماه
شخصی ساز
11
آپارتمان ۱۱۴متری فروشی در بلوار کوهک شهرک مهر
فروش

798 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
۱۴۵ متری ۳ خواب
فروش

945 , 000 , 000تومان

۱۴۵ متری ۳ خواب

3 خواب
145 متر
s28165
یک ماه
شخصی ساز
۱۵۵ متری کوهک
فروش

1 , 085 , 000 , 000تومان

۱۵۵ متری کوهک

3 خواب
155 متر
s28164
یک ماه
شخصی ساز
کوهک ۱۴۸ متری ۳ خواب
فروش

1 , 110 , 000 , 000تومان

کوهک ۱۴۸ متری ۳ خواب

3 خواب
148 متر
s28143
یک ماه
شخصی ساز
کوهک ۱۴۸ متری ۳خواب
فروش

1 , 110 , 000 , 000تومان

کوهک ۱۴۸ متری ۳خواب

3 خواب
148 متر
s28142
یک ماه
شخصی ساز
کوهک ۱۴۸ متری ۳ خواب
فروش

1 , 110 , 000 , 000تومان

کوهک ۱۴۸ متری ۳ خواب

3 خواب
148 متر
s28141
یک ماه
شخصی ساز