املاک موجود در:" بلوار کوهک "

۱۵۰ متر بلوار کوهک شخصی ساز
فروش

1 , 125 , 000 , 000تومان

۱۵۰ متر بلوار کوهک شخصی ساز

3 خواب
150 متر
s30585
یک ماه
شخصی ساز
۱۵۷ متر ۳ خواب بلوار کوهک
فروش

1 , 290 , 000 , 000تومان

۱۵۷ متر ۳ خواب بلوار کوهک

3 خواب
157 متر
s30582
یک ماه
شخصی ساز
۱۱۵متر، ۲خواب، بلوار کوهک
رهن و اجاره

رهن : 250, 000, 000

۱۱۵متر، ۲خواب، بلوار کوهک

2 خواب
115 متر
s30569
یک ماه
شخصی ساز
۱۱۰متر، ۲خواب، بلوار کوهک
رهن و اجاره

رهن : 250, 000, 000

۱۱۰متر، ۲خواب، بلوار کوهک

2 خواب
110 متر
s30568
یک ماه
شخصی ساز
۱۵۰متر، ۳خواب، بلوار کوهک
فروش

1 , 275 , 000 , 000تومان

۱۵۰متر، ۳خواب، بلوار کوهک

3 خواب
150 متر
s30562
یک ماه
برج
آپارتمان ۱۴۰متری فروشی در شخصی سازهای بلوار کوهک
فروش

1 , 400 , 000 , 000تومان

برج
۲۲۰متر، ۳خواب، بلوار کوهک
رهن و اجاره

رهن : 200, 000, 000
اجاره : 1, 600, 000

۲۲۰متر، ۳خواب، بلوار کوهک

3 خواب
220 متر
s30482
یک ماه
شخصی ساز
۲۱۰ متر ۳خواب کوهک
رهن و اجاره

رهن : 145, 000, 000
اجاره : 3, 000, 000

۲۱۰ متر ۳خواب کوهک

3 خواب
210 متر
s30478
یک ماه
شخصی ساز