املاک موجود در:" بلوار کوهک "

۱۳۸متر ۳خواب  کوهک
فروش

10 , 350 , 000تومان

۱۳۸متر ۳خواب کوهک

3 خواب
138 متر
s30622
یک ماه
برج
آپارتمان ۱۵۵متری فروشی در شخصی سازهای بلوار کوهک
فروش

1 , 400 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
مسکونی ۳۰۰متری فروشی در بلوار کوهک
فروش

6 , 000 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
16
آپارتمان ۱۱۰متری فروشی در بهترین منطقه بلوار کوهک
فروش

935 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
آپارتمان۱۵۰متری فروشی در بلوار کوهک
فروش

1 , 150 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
آپارتمان ۱۴۳متری در شخصی سازهای بلوار کوهک
فروش

1 , 000 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
آپارتمان ۹۶ متر ی فروشی در شهرک چیتگر

675 , 000 , 000تومان

آپارتمان۱۵۰متری فروشی در بلوار کوهک
فروش

1 , 160 , 000 , 000تومان

شخصی ساز