املاک موجود در:" بلوار کوهک "

۲۵۲متر ۳خواب کوهک
فروش

2 , 268 , 000 , 000تومان

۲۵۲متر ۳خواب کوهک

3 خواب
252 متر
s30889
یک ماه
شخصی ساز
مسکونی ۵۰۰متری فروشی در منطقه ۲۲
فروش

6 , 600 , 000 , 000تومان

مسکونی ۵۰۰متری فروشی در منطقه ۲۲

2 خواب
900 متر
s28607
یک ماه
شخصی ساز
۱۳۵ متر شخصی ساز
رهن و اجاره

رهن : 165, 000, 000

۱۳۵ متر شخصی ساز

2 خواب
135 متر
s30787
یک ماه
شخصی ساز
۱۱۲متر، ۲خواب، بلوار کوهک
فروش

1 , 230 , 000 , 000تومان

۱۱۲متر، ۲خواب، بلوار کوهک

2 خواب
112 متر
s30775
یک ماه
شخصی ساز
۱۴۴متر،۳خواب، بلوار کوهک
رهن و اجاره

رهن : 150, 000, 000
اجاره : 1, 000, 000

۱۴۴متر،۳خواب، بلوار کوهک

3 خواب
144 متر
s30741
یک ماه
شخصی ساز
5
آپارتمان ۱۵۵متری در شخصی ساز بلوار کوهک
فروش

1 , 250 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
۲۰۰ متر ۳ خواب دوبلکس بلوار کوهک
فروش

1 , 400 , 000 , 000تومان

۲۰۰ متر ۳ خواب دوبلکس بلوار کوهک

3 خواب
200 متر
s30675
یک ماه
شخصی ساز
11
آپارتمان ۱۱۴متری فروشی در بلوار کوهک شهرک مهر
فروش

1 , 200 , 000 , 000تومان

شخصی ساز