املاک موجود در:" بلوار کوهک "

۱۵۰متری ۳خواب کوهک
فروش

790 , 000 , 000تومان

۱۵۰متری ۳خواب کوهک

3 خواب
150 متر
s23550
شخصی ساز
۲۷۰۰متر کوهک
فروش

13 , 500 , 000 , 000تومان

۲۷۰۰متر کوهک

2700 متر
s23478
زمین
۱۴۰متری ۳خواب کوهک
فروش

730 , 000 , 000تومان

۱۴۰متری ۳خواب کوهک

3 خواب
140 متر
s23260
شخصی ساز
۱۴۰متری ۳خواب کوهک
فروش

730 , 000 , 000تومان

۱۴۰متری ۳خواب کوهک

3 خواب
140 متر
s23259
شخصی ساز
آپارتمان ۱۳۰متری در بلوار کوهک
فروش

715 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
7
آپارتمان ۱۶۰متری فروشی در بلوار کوهک
فروش

1 , 040 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
۹۵متری ۲خواب یاس
فروش

300 , 000 , 000تومان

۹۵متری ۲خواب یاس

2 خواب
95 متر
s22974
شخصی ساز
۱۲۰متری ۲خواب ترنج
فروش

540 , 000 , 000تومان

۱۲۰متری ۲خواب ترنج

2 خواب
120 متر
s22939
برج