املاک موجود در:" بلوار کوهک "

شخصی ساز کوهک
فروش

1 , 162 , 000 , 000تومان

شخصی ساز کوهک

3 خواب
155 متر
s29107
19 روز
شخصی ساز
فروش واحد ۱۴۳متری در شخصی ساز کوهک
فروش

900 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
۳۱۲متر همکف نسیم ۱۶ شرقی
رهن و اجاره

رهن : 300, 000, 000
اجاره : 20, 000, 000

۱۱۵متر ۳ خواب کوهک
فروش

862 , 000 , 000تومان

۱۱۵متر ۳ خواب کوهک

3 خواب
115 متر
s28887
24 روز
آپارتمان ۹۵متری فروشی در شخصی سازهای بلوار کوهک
فروش

720 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
۵۵متر مغازه کوهک
فروش

850 , 000 , 000تومان

۵۵متر مغازه کوهک

55 متر
s28806
27 روز
مغازه
فروش آپارتمان ۱۳۰متری در بلوار کوهک
فروش

975 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
۹۱۶۰ زمین کوهک
فروش

13 , 700 , 000 , 000تومان

۹۱۶۰ زمین کوهک

9160 متر
s28784
27 روز
زمین