املاک موجود در:" بلوار کوهک "

۲۰۵ متر ۳خواب شهرک بهاران
فروش

1 , 640 , 000 , 000تومان

۲۰۵ متر ۳خواب شهرک بهاران

3 خواب
205 متر
s28715
4 ماه
شخصی ساز
آپارتمان ۱۶۵ متری فروشی در شخصی سازهای بلوار کوهک
فروش

940 , 000 , 000تومان

شخصی ساز
کوهک ۱۵۵ متر ۳خواب
فروش

1 , 130 , 000 , 000تومان

کوهک ۱۵۵ متر ۳خواب

3 خواب
155 متر
s28601
4 ماه
شخصی ساز
کوهک ۱۵۰متر ۳خواب
فروش

1 , 095 , 000 , 000تومان

کوهک ۱۵۰متر ۳خواب

3 خواب
150 متر
s28598
4 ماه
شخصی ساز
شهرک مهر ۱۴۰ متر ۲خواب
فروش

980 , 000 , 000تومان

شهرک مهر ۱۴۰ متر ۲خواب

2 خواب
140 متر
s28595
4 ماه
شخصی ساز
۷۵متر ۱خواب
فروش

510 , 000 , 000تومان

۷۵متر ۱خواب

1 خواب
75 متر
s28578
4 ماه
شخصی ساز
شخصی ساز
شخصی ساز