املاک موجود در:" برج 12 فروردین "

۱۴۵ متر ۳خواب ۱۲ فروردین
فروش

826 , 500 , 000تومان

برج
۱۴۵ متری ۳خواب ۱۲ فروردین
فروش

841 , 000 , 000تومان

برج
۱۳۵ متری ۳ خواب ۱۲ فروردین
فروش

1 , 107 , 000 , 000تومان

برج
۱۳۵متری ۳خواب ۱۲فروردین
فروش

877 , 000 , 000تومان

برج
فروش واحد۱۳۵متری در برج
فروش

877 , 500 , 000تومان

برج
فروش واحد۱۳۵متری-دید فوق العاده دریاچه
فروش

783 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۵متری ۳خواب ۱۲فروردین
فروش

870 , 000 , 000تومان

برج
فروش واحد۱۴۴متری-دید دریاچه
فروش

720 , 000 , 000تومان

برج