املاک موجود در:" برج 12 فروردین "

۱۳۵ متری ۳ خواب ۱۲ فروردین
فروش

1 , 107 , 000 , 000تومان

۱۳۵ متری ۳ خواب ۱۲ فروردین

3 خواب
135 متر
s28253
2 ماه
برج
۱۳۵متری ۳خواب ۱۲فروردین
فروش

877 , 000 , 000تومان

۱۳۵متری ۳خواب ۱۲فروردین

3 خواب
135 متر
s28020
2 ماه
برج
فروش واحد۱۳۵متری در برج
فروش

877 , 500 , 000تومان

فروش واحد۱۳۵متری در برج

3 خواب
135 متر
s27236
3 ماه
برج
فروش واحد۱۳۵متری-دید فوق العاده دریاچه
فروش

783 , 000 , 000تومان

برج
فروش واحد۱۴۵متری-دید عالی دریاچه
فروش

971 , 500 , 000تومان

برج
۱۴۵متری ۳خواب ۱۲فروردین
فروش

870 , 000 , 000تومان

۱۴۵متری ۳خواب ۱۲فروردین

3 خواب
145 متر
s27140
3 ماه
برج
فروش واحد۱۴۴متری-دید دریاچه
فروش

720 , 000 , 000تومان

فروش واحد۱۴۴متری-دید دریاچه

3 خواب
144 متر
s26983
3 ماه
برج
فروش واحد۱۳۵متری-دید ابدی دریاچه
فروش

810 , 000 , 000تومان

برج