املاک موجود در:" برج 12 فروردین "

۱۴۵متر ۳خواب ۱۲ فروردین
فروش

797 , 500 , 000تومان

۱۴۵متر ۳خواب ۱۲ فروردین

3 خواب
145 متر
s28734
4 ماه
برج
۱۳۵متر، ۳خواب، برج ۱۲فروردین
فروش

913 , 500 , 000تومان

۱۳۵متر، ۳خواب، برج ۱۲فروردین

2 خواب
135 متر
s28733
4 ماه
برج
۱۳۵ متر ۳خواب ۱۲ فروردین
فروش

756 , 000 , 000تومان

۱۳۵ متر ۳خواب ۱۲ فروردین

3 خواب
135 متر
s28264
4 ماه
برج
فروش واحد ۱۳۵متری در برج ۱۲فروردین
فروش

1 , 066 , 500 , 000تومان

برج
فروش واحد۱۴۵متری در برج ۱۲ فروردین
فروش

1 , 300 , 000 , 000تومان

برج
۱۳۵ متر  ۳ خواب ۱۲ فروردین
فروش

999 , 000 , 000تومان

۱۳۵ متر ۳ خواب ۱۲ فروردین

3 خواب
135 متر
s28567
4 ماه
برج
۱۳۵ متر ۳خواب ۱۲ فروردین
فروش

945 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۵ متر۳خواب ۱۲ فروردین
فروش

942 , 500 , 000تومان

برج