املاک موجود در:" برج 12 فروردین "

۱۴۵ متر ۳خواب دریاچه
فروش

1 , 145 , 000 , 000تومان

۱۴۵ متر ۳خواب دریاچه

3 خواب
145 متر
s34533
2 ماه
برج
۱۳۵ متر ۳خواب دریاچه
فروش

1 , 135 , 000 , 000تومان

۱۳۵ متر ۳خواب دریاچه

3 خواب
135 متر
s34530
2 ماه
برج
شهرک گلستان غربی
فروش

1 , 350 , 000 , 000تومان

شهرک گلستان غربی

3 خواب
135 متر
s34320
2 ماه
برج
شهرک گلستان غربی
فروش

1 , 350 , 000 , 000تومان

شهرک گلستان غربی

3 خواب
135 متر
s34316
2 ماه
برج
مجتمع دوازده فروردین A5
فروش

1 , 350 , 000 , 000تومان

مجتمع دوازده فروردین A5

3 خواب
135 متر
s34317
2 ماه
برج
مجتمع دوازده فروردین A5
فروش

1 , 450 , 000 , 000تومان

مجتمع دوازده فروردین A5

3 خواب
145 متر
s34314
2 ماه
برج
مجتمع دوازده فروردین A5
فروش

1 , 450 , 000 , 000تومان

مجتمع دوازده فروردین A5

3 خواب
145 متر
s34313
2 ماه
برج
مجتمع دوازده فروردین A5
فروش

1 , 350 , 000 , 000تومان

مجتمع دوازده فروردین A5

3 خواب
135 متر
s34311
2 ماه
برج