املاک موجود در:" برج 12 فروردین "

۱۳۵متر، ۳خواب، شرق دریاچه
فروش

1 , 147 , 500 , 000تومان

۱۳۵متر، ۳خواب، شرق دریاچه

3 خواب
135 متر
s30563
2 ماه
برج
فروش واحد۱۴۵متری-دید عالی دریاچه
فروش

971 , 500 , 000تومان

برج
۱۳۵متر ۳خواب برج ۱۲فروردین
فروش

877 , 000 , 000تومان

۱۳۵متر ۳خواب برج ۱۲فروردین

3 خواب
135 متر
s30229
2 ماه
برج
برج ۱۲ فروردین
فروش

1 , 200 , 000 , 000تومان

برج ۱۲ فروردین

3 خواب
135 متر
s29699
3 ماه
برج
برج ۱۲ فروردین
فروش

913 , 500 , 000تومان

برج ۱۲ فروردین

3 خواب
145 متر
s28897
4 ماه
برج
مجتمع ۱۲ فروردین
فروش

870 , 000 , 000تومان

مجتمع ۱۲ فروردین

3 خواب
145 متر
s28895
4 ماه
برج
۱۴۵متر-۳خواب ۱۲ فروردین
فروش

899 , 000 , 000تومان

۱۴۵متر-۳خواب ۱۲ فروردین

3 خواب
145 متر
s28737
4 ماه
برج
۱۴۵متر، ۳خواب، برج ۱۲فروردین
فروش

950 , 000 , 000تومان

۱۴۵متر، ۳خواب، برج ۱۲فروردین

2 خواب
145 متر
s28735
4 ماه
برج