املاک موجود در:" برج 12 فروردین "

۱۴۵متر، ۳خواب، شرق دریاچه
رهن و اجاره

1 , 087 , 500 , 000تومان

رهن : 70, 000, 000
اجاره : 2, 400, 000

۱۴۵متر، ۳خواب، شرق دریاچه

3 خواب
145 متر
s28669
2 ماه
برج
فروش واحد ۱۳۵متری در برج ۱۲فروردین
فروش

1 , 066 , 500 , 000تومان

برج
فروش واحد۱۴۵متری در برج ۱۲ فروردین
فروش

1 , 087 , 500 , 000تومان

برج
۱۳۵متر طبقه آخر ۱۲ فروردین ویو دریاچه
فروش

999 , 000 , 000تومان

برج
۱۳۵ متر ۳خواب ۱۲ فروردین
فروش

945 , 000 , 000تومان

۱۳۵ متر ۳خواب ۱۲ فروردین

3 خواب
135 متر
s28271
2 ماه
برج
۱۴۵ متر۳خواب ۱۲ فروردین
فروش

942 , 500 , 000تومان

۱۴۵ متر۳خواب ۱۲ فروردین

3 خواب
145 متر
s28268
2 ماه
برج
۱۴۵ متر ۳خواب ۱۲ فروردین
فروش

826 , 500 , 000تومان

۱۴۵ متر ۳خواب ۱۲ فروردین

3 خواب
145 متر
s28266
2 ماه
برج
۱۴۵ متری ۳خواب ۱۲ فروردین
فروش

841 , 000 , 000تومان

۱۴۵ متری ۳خواب ۱۲ فروردین

3 خواب
145 متر
s28261
2 ماه
برج