املاک موجود در:" برج 12 فروردین "

فروش آپارتمان۱۳۰متری در برجهای شرق دریاچه چیتگر
فروش

730 , 000 , 000تومان

برج
۱۳۰متری ۳خواب ۱۲فروردین
فروش

730 , 000 , 000تومان

۱۳۰متری ۳خواب ۱۲فروردین

3 خواب
130 متر
s26530
یک ماه
برج
۱۴۵متری ۳خواب ۱۲فروردین
فروش

725 , 000 , 000تومان

۱۴۵متری ۳خواب ۱۲فروردین

3 خواب
145 متر
s25607
2 ماه
برج
۱۴۳متری ۳خواب ۱۲فروردین
فروش

1 , 043 , 000 , 000تومان

۱۴۳متری ۳خواب ۱۲فروردین

3 خواب
143 متر
s25353
2 ماه
برج
۱۴۳متری ۳خواب ۱۲فروردین
فروش

1 , 000 , 000 , 000تومان

۱۴۳متری ۳خواب ۱۲فروردین

3 خواب
143 متر
s25352
2 ماه
برج