املاک موجود در:" برج یاس همت "

۱۱۲متری ۳خواب یاس همت
فروش

515 , 000 , 000تومان

۱۱۲متری ۳خواب یاس همت

3 خواب
112 متر
s27136
برج
۱۱۰متر ۲خواب یاس همت
فروش

473 , 000 , 000تومان

۱۱۰متر ۲خواب یاس همت

2 خواب
110 متر
s26527
برج
۹۷متری ۲خواب یاس
فروش

350 , 000 , 000تومان

۹۷متری ۲خواب یاس

2 خواب
97 متر
s25792
برج
۱۱۰متری ۳خواب یاس همت
فروش

450 , 000 , 000تومان

۱۱۰متری ۳خواب یاس همت

3 خواب
110 متر
s25033
برج
۱۱۵متری ۳خواب یاس همت
فروش

414 , 000 , 000تومان

۱۱۵متری ۳خواب یاس همت

3 خواب
115 متر
s24988
برج
۱۱۰متری ۳خواب یاس همت
فروش

429 , 000 , 000تومان

۱۱۰متری ۳خواب یاس همت

3 خواب
110 متر
s24986
برج
۱۱۲متری ۲خواب یاس همت
فروش

400 , 000 , 000تومان

۱۱۲متری ۲خواب یاس همت

2 خواب
112 متر
s24327
برج