املاک موجود در:" برج قائم "

۷۷متر ۲خواب مجتمع قائم
فروش

715 , 000 , 000تومان

۷۷متر ۲خواب مجتمع قائم

2 خواب
77 متر
s38455
3 ماه
برج
۸۸ متر ۲ خواب محدوده دریاچه
فروش

890 , 000 , 000تومان

برج
شمال دریاچه ، قائم، ۷۸ متر ، ۲ خواب
فروش

750 , 000 , 000تومان

برج
۸۱متر ۲خواب مجتمع قائم ۲
فروش

850 , 000 , 000تومان

برج
۷۷ متر ۲ خواب شمال دریاچه
فروش

577 , 500 , 000تومان

برج
قائم۲، ۸۸ متر ، ۲ خواب
فروش

750 , 000 , 000تومان

قائم۲، ۸۸ متر ، ۲ خواب

2 خواب
88 متر
s35056
برج
1
قایم
فروش

570 , 000 , 000تومان

قایم

2 خواب
80 متر
s34609
برج
قائم،۷۲متر،۲خواب
فروش

468 , 000 , 000تومان

قائم،۷۲متر،۲خواب

2 خواب
72 متر
s34460
برج