املاک موجود در:" برج قائم "

۷۲متری ۲خواب قائم
فروش

288 , 000 , 000تومان

۷۲متری ۲خواب قائم

2 خواب
72 متر
s23093
برج
۸۹متر فروشی برجهای قائم طبقات میانی
فروش

320 , 000 , 000تومان

برج
۷۵ مترفروشی برجهای قائم
فروش

280 , 000 , 000تومان

برج

۸۳متر قائم

۲ خواب
۸۳ متر
s16423
برج