املاک موجود در:" برج قائم "

فروش واحد ۹۱ متری برج قاءم
فروش

682 , 500 , 000تومان

برج
قائم، ۹۰متر، ۲خواب
رهن و اجاره

رهن : 30, 000, 000
اجاره : 2, 000, 000

قائم، ۹۰متر، ۲خواب

2 خواب
90 متر
s34538
یک ماه
برج
قائم،۷۲متر،۲خواب
فروش

468 , 000 , 000تومان

قائم،۷۲متر،۲خواب

2 خواب
72 متر
s34460
یک ماه
برج
۷۸متر۲خواب
رهن و اجاره

رهن : 120, 000, 000

۷۸متر۲خواب

2 خواب
78 متر
s34422
یک ماه
برج

۸۹متر۲خواب

s34372
یک ماه
برج
فروش واحد ۷۲متری در برج های قائم
فروش

468 , 000 , 000تومان

فروش واحد ۷۲متری در برج های قائم

2 خواب
72 متر
s34204
یک ماه
برج
۷۲ متر ۲ خواب شمال دریاچه
رهن و اجاره

رهن : 100, 000, 000

۷۲ متر ۲ خواب شمال دریاچه

2 خواب
72 متر
s34166
یک ماه
برج
۸۸ متر ۲ خواب محدوده دریاچه
فروش

572 , 000 , 000تومان

۸۸ متر ۲ خواب محدوده دریاچه

2 خواب
88 متر
s34160
یک ماه
برج