املاک موجود در:" برج عرفان "

3
۱۴۶متر ۳خواب مجتمع عرفان
فروش

1 , 095 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
فروش واحد ۲۵۷متری در برج عرفان
فروش

2 , 100 , 000 , 000تومان

برج
فروش واحد ۱۷۰متری در برج عرفان
فروش

1 , 190 , 000 , 000تومان

برج
برج عرفان
فروش

815 , 000 , 000تومان

برج عرفان

2 خواب
98 متر
s31499
۲۰۰متری۳خواب عرفان
فروش

1 , 300 , 000 , 000تومان

۲۰۰متری۳خواب عرفان

3 خواب
200 متر
s25793
برج
فروش واحد ۱۲۰متری در برج عرفان
فروش

900 , 000 , 000تومان

برج
۲۰۰ متر دوبلکس در برج عرفان
فروش

1 , 340 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۶ متری عرفان کلیدنخورده
فروش

850 , 000 , 000تومان