املاک موجود در:" برج عرفان "

۱۴۵متری ۳خواب عرفان
فروش

797 , 000 , 000تومان

۱۴۵متری ۳خواب عرفان

3 خواب
145 متر
s27938
برج
۲۵۷متری ۴خواب عرفان
فروش

1 , 150 , 000 , 000تومان

۲۵۷متری ۴خواب عرفان

4 خواب
257 متر
s27746
برج
۱۴۶متری ۳خواب عرفان
فروش

630 , 000 , 000تومان

۱۴۶متری ۳خواب عرفان

3 خواب
146 متر
s27744
برج
۲۰۰متری ۳خواب عرفان
فروش

1 , 000 , 000 , 000تومان

۲۰۰متری ۳خواب عرفان

3 خواب
200 متر
s27730
برج
۱۲۰متری ۳خواب عرفان
فروش

510 , 000 , 000تومان

۱۲۰متری ۳خواب عرفان

3 خواب
120 متر
s24046
آپارتمان ۱۲۰متری فروشی در برجهای عرفان

600 , 000 , 000تومان

برج