املاک موجود در:" برج عرفان "

3
۱۴۵متری ۳خواب عرفان
فروش

681 , 500 , 000تومان

۱۴۵متری ۳خواب عرفان

3 خواب
145 متر
s24776
4 ماه
برج
فروش واحد ۱۲۰متری در برج های عرفان
فروش

588 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۵متری ۳خواب عرفان
فروش

667 , 000 , 000تومان

۱۴۵متری ۳خواب عرفان

3 خواب
145 متر
s24990
برج
۱۷۰متری ۳خواب عرفان
فروش

750 , 000 , 000تومان

۱۷۰متری ۳خواب عرفان

3 خواب
170 متر
s24989
برج
5
۲۲۲متری ۳خواب عرفان
فروش

1 , 070 , 000 , 000تومان

۲۲۲متری ۳خواب عرفان

3 خواب
222 متر
s24855
برج