املاک موجود در:" برج عرفان "

فروش واحد ۲۴۷متری در برج های عرفان
فروش

1 , 852 , 500 , 000تومان

برج
عرفان ، ۲۰۰ متر ، ۳ خواب
فروش

1 , 800 , 000 , 000تومان

برج
۱۹۰متر ۳خواب مجتمع عرفان
فروش

1 , 330 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۱۴۶متر ۳خواب مجتمع عرفان
فروش

1 , 109 , 600 , 000تومان

مجتمع کم واحد
برج عرفان
فروش

1 , 850 , 000 , 000تومان

برج عرفان

3 خواب
247 متر
s32172
برج
3
۱۴۶متر ۳خواب مجتمع عرفان
فروش

1 , 095 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
فروش واحد ۲۵۷متری در برج عرفان
فروش

2 , 100 , 000 , 000تومان

برج
فروش واحد ۱۷۰متری در برج عرفان
فروش

1 , 190 , 000 , 000تومان

برج