املاک موجود در:" برج عرفان "

۲۵۰متر ۳خواب عرفان
فروش

1 , 375 , 000 , 000تومان

۲۵۰متر ۳خواب عرفان

3 خواب
250 متر
s26772
برج
آپارتمان ۱۸۱متری فروشی در برجهای عرفان
فروش

905 , 000 , 000تومان

برج
۲۵۰متری۳خواب عرفان
فروش

1 , 000 , 000 , 000تومان

۲۵۰متری۳خواب عرفان

3 خواب
250 متر
s25791
برج
3
۱۴۵متری ۳خواب عرفان
فروش

681 , 500 , 000تومان

۱۴۵متری ۳خواب عرفان

3 خواب
145 متر
s24776
برج
۱۴۵متری ۳خواب عرفان
فروش

667 , 000 , 000تومان

۱۴۵متری ۳خواب عرفان

3 خواب
145 متر
s24990
برج
۱۷۰متری ۳خواب عرفان
فروش

750 , 000 , 000تومان

۱۷۰متری ۳خواب عرفان

3 خواب
170 متر
s24989
برج