املاک موجود در:" برج عرفان "

1
فروش واحد ۹۸ متری برج عرفان
فروش

500 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۶ متری عرفان کلیدنخورده
فروش

850 , 000 , 000تومان

۱۴۶ متری عرفان کلیدنخورده

3 خواب
146 متر
s28996
3 ماه
فروش واحد ۱۲۰متری در برج عرفان
فروش

840 , 000 , 000تومان

فروش واحد ۱۲۰متری در برج عرفان

3 خواب
120 متر
s28742
4 ماه
برج
فروش واحد۱۸۰ متری در برج عرفان
فروش

945 , 000 , 000تومان

فروش واحد۱۸۰ متری در برج عرفان

4 خواب
180 متر
s28151
4 ماه
برج
۱۴۵متری ۳خواب عرفان
فروش

797 , 000 , 000تومان

۱۴۵متری ۳خواب عرفان

3 خواب
145 متر
s27938
4 ماه
برج
۲۵۷متری ۴خواب عرفان
فروش

1 , 150 , 000 , 000تومان

۲۵۷متری ۴خواب عرفان

4 خواب
257 متر
s27746
برج
۱۴۶متری ۳خواب عرفان
فروش

630 , 000 , 000تومان

۱۴۶متری ۳خواب عرفان

3 خواب
146 متر
s27744
برج