املاک موجود در:" برج صدا و سیما(برج امیرکبیر) "

۱۴۰ متر فروشی طبقات میانی برجهای صدا و سیما
فروش

658 , 000 , 000تومان

برج
۱۰۰متری ۲خواب صداوسیما
فروش

540 , 000 , 000تومان

برج
4
۱۴۴متری ۳خواب صداوسیما
فروش

720 , 000 , 000تومان

برج
۱۳۸متری ۳خواب صداوسیما
فروش

616 , 000 , 000تومان

برج
۱۰۳متری ۲خواب صداوسیما
فروش

515 , 000 , 000تومان

برج
آپارتمان ۱۳۰ متری فروش در برجهای صدا سیما
فروش

550 , 000 , 000تومان

برج