املاک موجود در:" برج صدا و سیما(برج امیرکبیر) "

۱۳۳متر ۳خواب صدا و سیما
فروش

730 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۱۴۰ متر ۳خواب صدا وسیما
فروش

770 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۰ متری ۳ خواب صدا و سیما
فروش

860 , 000 , 000تومان

برج
۱۰۰متر ۲خواب صدا و سیما
فروش

630 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۲متری ۳خواب صدا و سیما
فروش

823 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۰متری ۳خواب صدا و سیما
فروش

745 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۰متری ۳خواب صداو سیما
فروش

780 , 000 , 000تومان

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 3, 000, 000

برج