املاک موجود در:" برج صدا و سیما(برج امیرکبیر) "

۱۴۰متری ۳خواب صدا و سیما
فروش

840 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۰متر ۳خواب صدا و سیما
فروش

850 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۳متر ۳خواب صدا و سیما
فروش

858 , 000 , 000تومان

برج
۱۳۳متر ۳خواب صدا و سیما
فروش

730 , 000 , 000تومان

مجتمع کم واحد
۱۴۰ متر ۳خواب صدا وسیما
فروش

770 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۰ متری ۳ خواب صدا و سیما
فروش

860 , 000 , 000تومان

برج
۱۰۰متر ۲خواب صدا و سیما
فروش

630 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۲متری ۳خواب صدا و سیما
فروش

823 , 000 , 000تومان

برج