املاک موجود در:" برج صدا و سیما(برج امیرکبیر) "

۱۰۲متر.۲خواب.ویودریاچه.برج صداوسیما
فروش

820 , 000 , 000تومان

برج
صداوسیما
فروش

800 , 000 , 000تومان

صداوسیما

2 خواب
100 متر
s32187
برج
3
۱۳۰متر ۳ خواب برج صدا و سیما
فروش

1 , 040 , 000 , 000تومان

برج
۱۰۰متر ۲خواب صدا و سیما
فروش

750 , 000 , 000تومان

برج
۱۳۲متر ۳خواب برج صدا وسیما
فروش

792 , 000 , 000تومان

برج
آپارتمان ۱۲۰متری فروشی در برج حکیم نظامی
فروش

840 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۰متری ۳خواب صداسیما
فروش

840 , 000 , 000تومان

۱۴۰متری ۳خواب صداسیما

3 خواب
140 متر
s30781
برج
1
۱۰۰متری ۲خواب صداوسیما
فروش

700 , 000 , 000تومان

برج