املاک موجود در:" برج صدا و سیما(برج امیرکبیر) "

۱۰۰متر ۲خواب صدا و سیما
فروش

750 , 000 , 000تومان

۱۰۰متر ۲خواب صدا و سیما

2 خواب
100 متر
s31412
3 ماه
برج
۱۳۲متر ۳خواب برج صدا وسیما
فروش

792 , 000 , 000تومان

۱۳۲متر ۳خواب برج صدا وسیما

3 خواب
132 متر
s31330
3 ماه
برج
آپارتمان ۱۲۰متری فروشی در برج حکیم نظامی
فروش

840 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۰متری ۳خواب صداسیما
فروش

840 , 000 , 000تومان

۱۴۰متری ۳خواب صداسیما

3 خواب
140 متر
s30781
4 ماه
برج
1
۱۰۰متری ۲خواب صداوسیما
فروش

700 , 000 , 000تومان

۱۰۰متری ۲خواب صداوسیما

2 خواب
100 متر
s30780
4 ماه
برج
۱۴۰متری ۳خواب صدا و سیما
فروش

840 , 000 , 000تومان

۱۴۰متری ۳خواب صدا و سیما

3 خواب
140 متر
s27184
4 ماه
برج
۱۴۰متر ۳خواب صدا و سیما
فروش

850 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۳متر ۳خواب صدا و سیما
فروش

858 , 000 , 000تومان

برج