املاک موجود در:" برج صدا و سیما(برج امیرکبیر) "

۱۴۰متری ۳خواب صدا و سیما
فروش

745 , 000 , 000تومان

۱۴۰متری ۳خواب صدا و سیما

3 خواب
140 متر
s28007
4 ماه
برج
۱۴۰متری ۳خواب صداو سیما
فروش

780 , 000 , 000تومان

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 3, 000, 000

برج
۱۴۰متری ۳خواب صدا سیما
فروش

798 , 000 , 000تومان

۱۴۰متری ۳خواب صدا سیما

3 خواب
140 متر
s26999
برج
۱۰۰متری ۲خواب صدا سیما
فروش

500 , 000 , 000تومان

۱۰۰متری ۲خواب صدا سیما

2 خواب
100 متر
s26855
برج
5
۱۴۴متری ۳خواب صدا سیما
فروش

710 , 000 , 000تومان

۱۴۴متری ۳خواب صدا سیما

2 خواب
144 متر
s26798
برج
4
۱۳۰ متر فروشی برجهای صدا وسیما
فروش

624 , 000 , 000تومان

برج