املاک موجود در:" برج صدا و سیما(برج امیرکبیر) "

صداوسیما
فروش

800 , 000 , 000تومان

صداوسیما

2 خواب
100 متر
s33105
2 ماه
برج
فروش واحد ۱۴۰متری در برج صداوسیما
فروش

1 , 022 , 000 , 000تومان

برج
صدا سیما ، ۱۰۰ متر ، ۲ خواب
فروش

800 , 000 , 000تومان

صدا سیما ، ۱۰۰ متر ، ۲ خواب

2 خواب
100 متر
s32850
2 ماه
برج
فروش واحد ۱۰۰ متری
فروش

750 , 000 , 000تومان

فروش واحد ۱۰۰ متری

2 خواب
100 متر
s32695
2 ماه
برج
فروش واحد ۱۴۰ متری
فروش

1 , 190 , 000 , 000تومان

فروش واحد ۱۴۰ متری

3 خواب
140 متر
s32662
2 ماه
برج
۱۰۲متر.۲خواب.ویودریاچه.برج صداوسیما
فروش

820 , 000 , 000تومان

برج
صداوسیما
فروش

800 , 000 , 000تومان

صداوسیما

2 خواب
100 متر
s32187
2 ماه
برج
۱۳۰متر ۳ خواب برج صدا و سیما
فروش

1 , 040 , 000 , 000تومان

۱۳۰متر ۳ خواب برج صدا و سیما

3 خواب
130 متر
s31715
3 ماه
برج