املاک موجود در:" برج صدا و سیما(امیرکبیر) "

۱۴۲متری ۳خواب صدا و سیما
فروش

823 , 000 , 000تومان

۱۴۲متری ۳خواب صدا و سیما

3 خواب
142 متر
s28048
یک ماه
برج
۱۴۰متری ۳خواب صدا و سیما
فروش

745 , 000 , 000تومان

۱۴۰متری ۳خواب صدا و سیما

3 خواب
140 متر
s28007
یک ماه
برج
فروش واحد۱۳۸متری در برج های صداوسیما
فروش

690 , 000 , 000تومان

برج
۱۴۰متری ۳خواب صداو سیما
فروش

780 , 000 , 000تومان

رهن : 50, 000, 000
اجاره : 3, 000, 000

۱۴۰متری ۳خواب صداو سیما

3 خواب
140 متر
s27421
2 ماه
برج

۱۵۰متری ۳خواب صدا و سیما

3 خواب
150 متر
s27238
2 ماه
برج
۱۴۰متری ۳خواب صدا و سیما
فروش

700 , 000 , 000تومان

۱۴۰متری ۳خواب صدا و سیما

3 خواب
140 متر
s27184
2 ماه
برج
۱۴۰متری ۳خواب صدا سیما
فروش

798 , 000 , 000تومان

۱۴۰متری ۳خواب صدا سیما

3 خواب
140 متر
s26999
2 ماه
برج
آپارتمان ۱۴۰ متری فروشی برج های صدا و سیما
فروش

602 , 000 , 000تومان