املاک موجود در:" برج صدا و سیما(برج امیرکبیر) "

۱۴۰متری ۳خواب صدا و سیما
فروش

840 , 000 , 000تومان

۱۴۰متری ۳خواب صدا و سیما

3 خواب
140 متر
s27184
یک ماه
برج
۱۴۰متر ۳خواب صدا و سیما
فروش

850 , 000 , 000تومان

۱۴۰متر ۳خواب صدا و سیما

3 خواب
140 متر
s30002
2 ماه
برج
۱۴۳متر ۳خواب صدا و سیما
فروش

858 , 000 , 000تومان

۱۴۳متر ۳خواب صدا و سیما

3 خواب
143 متر
s29913
2 ماه
برج
۱۳۳متر ۳خواب صدا و سیما
فروش

730 , 000 , 000تومان

۱۳۳متر ۳خواب صدا و سیما

3 خواب
133 متر
s29613
2 ماه
مجتمع کم واحد
۱۴۰ متر ۳خواب صدا وسیما
فروش

770 , 000 , 000تومان

۱۴۰ متر ۳خواب صدا وسیما

3 خواب
140 متر
s28846
3 ماه
برج
۱۴۰ متری ۳ خواب صدا و سیما
فروش

860 , 000 , 000تومان

۱۴۰ متری ۳ خواب صدا و سیما

3 خواب
140 متر
s28819
3 ماه
برج
۱۰۰متر ۲خواب صدا و سیما
فروش

630 , 000 , 000تومان

۱۰۰متر ۲خواب صدا و سیما

2 خواب
100 متر
s28527
4 ماه
برج
۱۴۲متری ۳خواب صدا و سیما
فروش

823 , 000 , 000تومان

۱۴۲متری ۳خواب صدا و سیما

3 خواب
142 متر
s28048
4 ماه
برج