املاک موجود در:" برج صدا و سیما(برج امیرکبیر) "

۱۴۴متر،۳خواب،صدا و سیما
فروش

1 , 400 , 000 , 000تومان

۱۴۴متر،۳خواب،صدا و سیما

3 خواب
144 متر
s37323
4 ماه
برج
صدا سیما
فروش

1 , 170 , 000تومان

صدا سیما

3 خواب
130 متر
s36363
برج
۱۳۰متر ۲خواب پروژه صدا و سیما
فروش

1 , 014 , 000 , 000تومان

برج
۱۳۰متری ۳خواب صداوسیما
فروش

975 , 000 , 000تومان

برج
۱۳۰متری ۳خواب صداوسیما
فروش

10 , 140 , 000تومان

برج
1
۱۰۲ متری ۲ خواب
فروش

918 , 000 , 000تومان

۱۰۲ متری ۲ خواب

2 خواب
102 متر
s34456
برج

۱۳۰ متری ۳ خواب

3 خواب
130 متر
s34455
برج
۱۳۰ متری ۳خواب
فروش

1 , 087 , 000 , 000تومان

۱۳۰ متری ۳خواب

3 خواب
130 متر
s34453
برج