برای این موضوع 843 نوشته موجود است!
شهرک گلستان،190 متر،3خواب

شهرک گلستان،190 متر،3خواب

190 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 500,000,000 تومان
اجاره : 10,000 تومان
1398/06/23
رهن و اجاره واحد 120متری واقع در شهرک گلستان

رهن و اجاره واحد 120متری واقع در شهرک گلستان

120 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 220,000,000 تومان
1398/06/20
رهن واحد 159 متری شهرک یاس

رهن واحد 159 متری شهرک یاس

159 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 6,000,000 تومان
1398/06/20
واحد 107 متری دو خواب برج دریاچه چیتگر لوکیشن عالی

واحد 107 متری دو خواب برج دریاچه چیتگر لوکیشن عالی

107 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,498,000,000 تومان
1398/06/20
فروش واحد 146متری در برج عرفان

فروش واحد 146متری در برج عرفان

146 مترمربع 3 خواب 3 سرویس
2,115,000,000 تومان
1398/06/20
110 متر 2 خواب برج آسمان

110 متر 2 خواب برج آسمان

110 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
رهن : 100,000,000 تومان
اجاره : 4,000,000 تومان
1398/06/20
144 متر 3 خواب برج برلیان

144 متر 3 خواب برج برلیان

144 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,736,000,000 تومان
1398/06/20
116 متر برج البرز

116 متر برج البرز

116 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,856,000,000 تومان
1398/06/20
141 متر مجتمع باران

141 متر مجتمع باران

141 مترمربع 2 سرویس
2,820,000,000 تومان
1398/06/20
122 متر برج روژان

122 متر برج روژان

122 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,220,000,000 تومان
1398/06/20
127 متری سه خواب هواپیمایی کشوری

127 متری سه خواب هواپیمایی کشوری

127 مترمربع 3 خواب 2 سرویس
2,032,000,000 تومان
1398/06/20
95 متر برج زیتون

95 متر برج زیتون

95 مترمربع 2 خواب 2 سرویس
1,188,000,000 تومان
1398/06/20